Yüksek Lisans Programları

 • Arkeoloji Ana Bilim Dalı Klasik Arkeoloji Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Basin ve Yayin Ana Bilim Dalı Basin ve Yayin Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Çalişma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Çalişma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcilik Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Reklamcilik Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İktisat Ana Bilim Dalı İktisat Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İktisat Ana Bilim Dalı İktisat(İngilizce) Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İletişim Tasarimi ve Yönetimi Ana Bilim Dalı İletişim Tasarimi ve Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Ana Bilim Dalı Finansman Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Yönetimi(İngilizce) Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Yönetimi(İngilizce) Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Ana Bilim Dalı Pazarlama Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Ana Bilim Dalı Sayisal Yöntemler Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Ana Bilim Dalı Uluslararasi İşletmecilik Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Kamu Hukuku Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Maliye Ana Bilim Dalı Maliye Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Mütercim-Tercümanlik Ana Bilim Dalı Almanca Mütercim-Tercümanlik Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Uygulamali Davraniş Analizi Ana Bilim Dalı Otizmde Uygulamali Davraniş Analizi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Uzaktan Eğitim Ana Bilim Dalı Uzaktan Eğitim Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Sanat Tarihi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sinema ve Televizyon Ana Bilim Dalı Sinema ve Televizyon Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sivil Havacilik Yönetimi Ana Bilim Dalı Sivil Havacilik Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Sosyoloji Ana Bilim Dalı Sosyoloji Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı Spor Yönetimi Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı Spor Yönetimi ve Rekreasyon Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Tarih Ana Bilim Dalı Tarih Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Türk Dili ve Edebiyati Ana Bilim Dalı Türk Dili ve Edebiyati Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararasi İlişkiler Ana Bilim Dalı Uluslararasi İlişkiler Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
 1. II. Öğretim Yüksek Lisans Programlari
 • Çalişma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynaklari Bilim Dalı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İktisat Ana Bilim Dalı Para ve Banka Bilim Dalı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Yönetimi Bilim Dalı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • Sivil Havacilik Yönetimi Ana Bilim Dalı Havacilik Yönetimi Bilim Dalı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İŞLETME YÖNETİMİ (KKTC) II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

İKTİSAT (KKTC) II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Bu programlar, ikinci öğretim programları olup dersler akşam saatlerinde yüz yüze yürütülmektedir. Programda yer alan derslerin yürütülmesinde kısmen uzaktan öğretim yönteminden de yararlanılacaktır.

Başvuru Koşuları:
Adayların başvuru yapabilmeleri için lisans diploması ile en az 2,00/4,00 veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen lisans GNO’suna sahip olması gerekir. (Senato tarafından kabul edilen genel not ortalaması dönüşüm tablosu için tıklayınız.) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil puanı ve ALES puanı aranmaz.

Başvuru ve Kayıt:
Anadolu Üniversitesi ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına bahar dönemi başvuruları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında (02 Ocak- 22 Ocak 2020) tarihleri arasında https://basvuruyld.anadolu.edu.tr/ adresinden alınır. Başvuru sonuçları enstitü tarafından ilan edilir. Detaylı bilgiye tezsizyl.anadolu.edu.tr veya sosbilens.anadolu.edu.tr adreslerinden erişilebilir.

Programlara başvuru sonuçlarının değerlendirilmesinden sonra asıl ve yedek listeler enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşerek enstitünün internet sayfasında ilan edilir. İlanda, kayıt için istenen belgeler belirtilir. Kayıt hakkı kazanan aday, istenilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ya da Açıköğretim Fakültesi Bürolarına şahsen teslim edebilir. Bu durumda, belgelerin enstitü tarafından incelenmesi ve onaylanmasından sonra adayın kaydı kesinleşir. Belirlenen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

Mezuniyet Koşulları:
İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 GNO’yu sağlamış olması, dönem projesi dersinden YT notu alması ve danışmanı tarafından onaylanmış ciltli iki kopya dönem projesini akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekir.

İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının süresi kayıt olunan dönemden başlamak üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yeniletip yeniletmediğine bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

BATI AVRUPA İŞLETME II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ (ALMANYA) II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Bu programlar, ikinci öğretim programları olup dersler akşam saatlerinde yüz yüze yürütülmektedir. Programda yer alan derslerin yürütülmesinde kısmen uzaktan öğretim yönteminden de yararlanılacaktır.

Başvuru Koşuları:
Adayların başvuru yapabilmeleri için lisans diploması ile en az 2,00/4,00 veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen lisans GNO’suna sahip olması gerekir. (Senato tarafından kabul edilen genel not ortalaması dönüşüm tablosu için tıklayınız.) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil puanı ve ALES puanı aranmaz.

Başvuru ve Kayıt:
Anadolu Üniversitesi ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına bahar dönemi başvuruları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında (02 Ocak- 22 Ocak 2020) tarihleri arasında https://basvuruyld.anadolu.edu.tr/ adresinden alınır. Başvuru sonuçları enstitü tarafından ilan edilir. Detaylı bilgiye tezsizyl.anadolu.edu.tr veya sosbilens.anadolu.edu.tr adreslerinden erişilebilir.

Programlara başvuru sonuçlarının değerlendirilmesinden sonra asıl ve yedek listeler enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşerek enstitünün internet sayfasında ilan edilir. İlanda, kayıt için istenen belgeler belirtilir. Kayıt hakkı kazanan aday, istenilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ya da Açıköğretim Fakültesi Bürolarına şahsen teslim edebilir. Bu durumda, belgelerin enstitü tarafından incelenmesi ve onaylanmasından sonra adayın kaydı kesinleşir. Belirlenen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

Mezuniyet Koşulları:
İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 GNO’yu sağlamış olması, dönem projesi dersinden YT notu alması ve danışmanı tarafından onaylanmış ciltli iki kopya dönem projesini akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekir.

İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının süresi kayıt olunan dönemden başlamak üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yeniletip yeniletmediğine bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

UZAKTAN ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI