GENEL BİLGİLER

Batı Avrupa Tezsiz Yüksek Lisans Programlarını Tanıyalım

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Almanya’nın Köln kentinde açılan İşletme Yönetimi, İktisat, ve Konaklama İşletmeciliği tezsiz yüksek lisans programları

Üniversitemizin yaşam boyu eğitim hedefinin Avrupa’daki yansımasıdır. Bu programlarla başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yerleşik Türk ve

Türk uyrukluların akademik bir donanıma sahip olması amaçlanmaktadır. Bu programın amaçları arasında, öğrenciler için daha iyi kariyer olanakları yaratmak, edindikleri bilgileri

kullanarak içinde yaşadıkları topluma daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olmak ve Avrupa’nın geleceğinde söz sahibi bireyler yetiştirmek de bulunmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

İşletme Yönetimi, İktisat, ve Konaklama İşletmeciliği Batı Avrupa Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına;

• Herhangi bir üniversitenin en az 4 yıllık lisans programını tamamlamış ve genel not ortalamasının en az 2,00/4,00 (50/100) sahip olanlar,

• Avrupa birliği (AB) ve Avrupa Serbest Bölge Birliği (EFTA) ülkelerinden herhangi birinden oturma izni almış olmaları,

• Bu ülkelerden birinde en az 6 aydır ikamet ediyor olmaları,

• Giriş Sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almış olanlar,

• Yabancı Dil Sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almış olanlar,

önkayıt başvurusunda bulunabilirler.

Lisans diplomasını Türkiye dışındaki ülkelerden almış olan adaylardan diploma ile birlikte denklik belgesi talep edilecektir.

Batı Avrupa Tezsiz Yüksek Lisans Programları ve Dersler

Bu program süresince öğrenciler toplam 14 ders ve dönem projesinden sorumlu olacaktır. Üç dönem sürecek bu programda alınacak dersler şunlardır:

İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

I.YARIYIL

• Yöneticiler İçin Ekonomi

• İşletme Yönetimi ve Örgütsel Tasarım

• Yöneticiler İçin Finansal Muhasebe

• Pazarlama Yönetimi

• Finansal Yönetim

II. YARIYIL

• Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

• Finansal Tablolar Analizi

• Pazarlama İletişimi

• Stratejik Yönetim

• İnovasyon ve Girişimcilik

III. YARIYIL

• Seçmeli Dersler (4 Ders)

• Dönem Projesi

Konaklama İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

I.YARIYIL

• Konaklama İşletmelerinde Pazarlama Araştırmaları

• Konaklama İşletmelerinde İKY Yeni Yaklaşımlar

• Turizm Sektöründe Yeni Yönelimler

• Konaklama İşletmelerinde Ürün Geliştirme

• Destinasyon Geliştirme

II. YARIYIL

• Konaklama İşletmelerinde Getiri Yönetimi

• Konaklama İşletmelerinde Maliyet Kontrolü

• Konaklama İşletmelerinde İş Süreçleri

• Konaklama İşletmelerinde Rekabet Stratejileri

• İşletme Ekonomisi

III. YARIYIL

• Seçmeli Dersler (4 Ders)

• Dönem Projesi

İktisat (Para-Banka) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

I. YARIYIL

• Mikro Ekonominin Temelleri

• Makro Ekonominin Temelleri

• Finansal Matematik

• Para Teorisi ve Politikası

• Finansal Tablolar Analizi

II. YARIYIL

• Uluslararası Para ve Finans

• Finansal Yapı, Kredi ve Parasal Geçiş Mekanizmaları

• Finansal Ekonomi

• Sermaye Piyasası ve Varlık Değerleme

• Makro Ekonomik Göstergeler ve Yorumlanması

III. YARIYIL

• Seçmeli Dersler (4 Ders)

• Dönem Projesi

Seçmeli Dersler Havuzu

• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar

• Karar Alma Yöntemleri

• Liderlik Geliştirme

• Proje Yönetimi

• İç Kontrol

• Aile İşletmeleri ve Kurumsal Yönetim

• Maliyet Yönetimi

• Küresel Pazarlama

• Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

• Örgütsel Davranış

• AB-Türkiye İlişkileri

• Risk Derecelendirme ve Kuruluşlarının Karar Analizi

• Piyasa Yapısı, Rekabet ve Yoğunlaşma

• Uluslararası Makroekonomi

• İşletme Stratejileri ve Politikaları

• İktisadi Düşünce Tarihi

• Türkiye Ekonomisi

• Fayda Maliyet Analizi

Dönem Projesi

Dönem projesi, ders aşamasının üçüncü döneminde öğrencilere yüklenecektir. Bu dönemde alınması gereken seçmeli derslerle birlikte dönem projesi de tamamlanmalıdır. Ancak,

öğrencilerin dönem projelerini tamamlayamamaları durumunda, otomatik olarak bir dönem ek süre verilir. Bundan sonraki uzatmalar Enstitü Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

Dönem Projesinin nasıl hazırlanacağına ilişkin bir haftalık seminerler dizisi, ikinci dönemin sonunda öğrencilere verilecektir.

GİRİŞ SINAVI VE DEĞERLENDİRME

Sınav

Adaylar, Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Büro Yöneticiliği tarafından belirlenen tarih ve yerde “Genel Kültür ve Yetenek Sınavı” ile “Yabancı Dil Sınavı”ndan oluşan Batı Avrupa

Tezsiz Yüksek Lisans Programı giriş sınavlarına alınır. Giriş Sınavına ilişkin program Enstitümüz web sitesinden ve Büro Yöneticiliğinden öğrenilebilir.

(Bunların yanında dileyen öğrencilerin, koşullarını sağlamaları halinde yukarıda yer alan derslerin yerine (toplamda dördü geçmemek üzere) Köln Üniversitesinden ders almaları da mümkündür).

Anadolu Üniversitesi-Köln Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen programda tüm dersler Türkiye den gelen, Anadolu Üniversitesi nin öğretim elemanlarınca yürütülecektir. Derslerin ara sınavları öğretim elemanınca ders devam ederken gerçekleştirilecek; dönem sonu sınavları (finaller) ise ayrı bir sınav haftasında, öğrencilere bildirilecek program çerçevesinde ve dönem sonunda yapılacaktır. Program çerçevesinde tüm sınavlar (ve gerekirse mazeretleri) Köln de gerçekleştirilecektir. Öğrenciler kişisel programlarını buna göre ayarlamalıdır.

Programa kaydolmakla öğrenciler Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi olmakta ve Anadolu Üniversitesi nce tanınan Kütüphane, diğer (öğrenci indirimleri gibi) tüm imkanlardan yararlanma olanağına kavuşmaktadırlar. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerine bir öğrenci kimliği verecektir.

Programın sonunda verilecek MBA Diploması uluslararası geçerliliği olan bir diplomadır.

İLETİŞİM

Bu programın işleyişi ve derslerle ilgili olarak tüm sorular Enstitü Müdürlüğüne sorulabilir. Sosyal Bilimler Enstitüsü ne ilişkin ayrıntılı bilgiler //www.sosbilens.anadolu.edu.tr adresinde yer almaktadır. Telefonla ulaşmak isteyenler için telefon numaraları şöyledir:

– Sosyal Bilimler Enstitüsü: +90-222-3350895        

– Köln Bürosu: +49221511046

Programlara Online Başvuru

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız