YÜKSEK LİSANS ESKİŞEHİR

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 • ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI KLASİK ARKEOLOJİ DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • BASIN VE YAYIN ANA BİLİM DALI BASIN VE YAYIN DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT(İNGİLİZCE) BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • İŞLETME ANA BİLİM DALI FİNANSMAN BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ(İNGİLİZCE) BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ(İNGİLİZCE) BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • İŞLETME ANA BİLİM DALI PAZARLAMA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • İŞLETME ANA BİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • İŞLETME ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • İŞLETME ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI KAMU HUKUKU BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI KAMU YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • MALİYE ANA BİLİM DALI MALİYE BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANA BİLİM DALI ALMANCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ ANA BİLİM DALI OTİZMDE UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • UZAKTAN EĞİTİM ANA BİLİM DALI UZAKTAN EĞİTİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI SANAT TARİHİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • SİNEMA VE TELEVİZYON ANA BİLİM DALI SİNEMA VE TELEVİZYON BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • SİVİL HAVACILIK YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI SİVİL HAVACILIK YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANA BİLİM DALI SPOR YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANA BİLİM DALI SPOR YÖNETİMİ VE REKREASYON BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • TARİH ANA BİLİM DALI TARİH BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

II. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 • ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI BİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • İKTİSAT ANA BİLİM DALI PARA VE BANKA BİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • SİVİL HAVACILIK YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI HAVACILIK YÖNETİMİ BİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI