Yönetim Kurulu

Prof.Dr.Saime ÖNCE Başkan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr.İbrahim KAYA Üye Açıköğretim Fakültesi
Prof.Dr.Semra GÜNAY AKTAŞ Üye Turizm Fakültesi
Prof.Dr.Nadir SUĞUR Üye Edebiyat Fakültesi
Doç.Dr. Ayla TOPUZ SAVAŞ Üye Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi. Hakan ALTINPULLUK Üye Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Fatih GÜLŞEN Raportör Sosyal Bilimler Enstitüsü