Yönetim Kurulu

Prof.Dr.Saime ÖNCE Başkan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr.İbrahim KAYA Üye Açıköğretim Fakültesi
Prof.Dr.Semra GÜNAY AKTAŞ Üye Turizm Fakültesi
Prof.Dr.Nadir SUĞUR Üye Edebiyat Fakültesi
Doç.Dr.Fatma Zeynep ÖZATA Üye Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Doç.Dr.Mehmet FIRAT Üye Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Talat DEMİR Raportör Sosyal Bilimler Enstitüsü