YÖNETİM

Doç. Dr. Mustafa KARACA Enstitü Müdürü mustafa_karaca@anadolu.edu.tr
Doç.Dr. Ahmet Emre DEMİRCİ Enstitü Müdür Yardımcısı aedemirci@anadolu.edu.tr
Doç.Dr. Aytül Ayşe CENGİZ Enstitü Müdür Yardımcısı aacengiz@anadolu.edu.tr
Talat DEMİR Enstitü Sekreteri tdemir@anadolu.edu.tr