UZAKTAN ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS

UZAKTAN ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 • HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK ANA BİLİM DALI KURUMSAL İLETİŞİM BİLİM DALI ONLINE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • İKTİSAT ANA BİLİM DALI BANKACILIK VE FİNANS BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (UZAKTAN ÖĞRETİM)
 • İKTİSAT ANA BİLİM DALI GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (UZAKTAN ÖĞRETİM)
 • İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (UZAKTAN ÖĞRETİM)
 • İŞLETME ANA BİLİM DALI LOJİSTİK YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (UZAKTAN ÖĞRETİM)
 • İŞLETME ANA BİLİM DALI PAZARLAMA YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (UZAKTAN ÖĞRETİM)
 • KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BİLİM DALI ONLINE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • MALİYE ANA BİLİM DALI KAMU MALİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (UZAKTAN ÖĞRETİM)
 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (UZAKTAN ÖĞRETİM)
 • UZAKTAN EĞİTİM ANA BİLİM DALI UZAKTAN EĞİTİM BİLİM DALI ONLINE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • UZAKTAN EĞİTİM ANA BİLİM DALI ÖLÇME VE VERİ ANALİTİĞİ BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (UZAKTAN ÖĞRETİM)
 • UZAKTAN EĞİTİM ANA BİLİM DALI GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (UZAKTAN ÖĞRETİM)

 

 

UZAKTAN ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAM KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

UZAKTAN ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI SIKÇA SORULAN SORULARI

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans başvuruları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında (basvuruyld.anadolu.edu.tr) adresinden alınır. Başvuru sonuçları ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

Başvurular yalnızca bilgisayar aracılığıyla yapılabilmektedir.

Ders ücreti 360 TL olup 1.Dönem 5 ders (1800 TL), 2. Dönem 5 ders (1800 TL) 3.Dönem Dönem Projesi (360 TL) olarak toplamda 3960 TL’dir. Tekrar edilen (başarısız olunan) ders başına 360 TL ücret ödenerek ders yeniden alınır.

Hayır. Taksitlendirme yapılmamaktadır.

Hayır. İlgili mevzuat gereği bu durumlarda ücret iadesi yapılmamaktadır.

Hayır. Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda Yabancı Dil ve ALES puanı koşulu aranmamaktadır.

Evet. Tezsiz yüksek lisans başvurularında tek ön koşul lisans mezuniyetidir. Adayların başarı notu; transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,00/4,00; 100’lük sistemde hazırlanmışsa 50/100 puan almak koşuluyla lisans genel not ortalaması dikkate alınarak hesaplanır.

Önlisans mezunu olup, AÖF’de lisans tamamlamış olan adayların transkriptlerinde birleştirilmiş genel not ortalamalarının bulunması gerekmektedir.

Başarı sıralamasında, “Genel Not Ortalamaları” 100 üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci hangi sistemde öğrenim görmüş ise  o sistemdeki not ortalaması esastır. Hem 100’lük hem de dörtlük sistemde “Not Durum Belgesi”  bulunan  adayın,  dörtlük sistemdeki “Genel Not Ortalaması” dikkate alınacaktır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren “Genel Not Ortalaması” 4,00 üzerinden hesaplanmış olan adayların ortalamaları, Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunun 24/03/2016 tarih ve 11/85 sayılı kararıyla kabul edilen Tablo-2’ye göre 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların “Genel Not Ortalamaları”nın 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konuyla ilgili olarak alınan Senato Kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında “Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları- Not Karşılıkları” adresinden ulaşılabilir. Değerlendirmede başarı sıralaması; en yüksek puandan, en düşük puana doğru yapılacaktır. Sıralamada puanların eşit olması durumunda lisans diploma notu yüksek olan adaya, burada da eşitlik olması durumunda yaşça küçük olan adaya öncelik verilecektir.

Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan “Denklik Belgesi”/“Okul Tanıma Yazısı” istenecektir.

Programlara başvuru sonuçları, enstitünün yönetim kurulu kararıyla kesinleştikten sonra enstitünün web sayfasında ilan edilir. İlanda, kayıt için istenen belgeler belirtilir. Kayıt hakkı kazanan aday belgelerini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bürolarına da şahsen teslim edebilir. Bu durumda, belgelerin enstitü tarafından incelenmesi ve onaylanması sonrasında adayın kaydı kesinleşir. İlan edilen tarihlerde asil ya da yedek listelerde yer almasına rağmen kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.

Her aday, kesin kaydı sadece bir programa yapılmak koşuluyla ilgili Enstitüde en fazla iki ayrı programa başvuru gerçekleştirebilecektir. Ancak Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında tüm enstitüleri kapsayacak şekilde, sadece bir programa başvuru yapılabilecektir.

Örnek:

 • 2 adet Tezli YL Programına başvuru (Aday, Kamu Hukuku Tezli YL Programı ile Özel Hukuk Tezli YL Programı.)
 • 2 adet Öğretim Tezsiz YL Programına başvuru (Aday, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları II. Öğretim Tezsiz YL ile İşletme Yönetimi II. Öğretim Tezsiz YL Programlarına başvurur.)
 • 1 adet Tezli YL Programı ve 1 adet II. Öğretim Tezsiz YL Programına başvuru (Aday, Sivil Havacılık Yönetimi Tezli YL Programı ile Havacılık Yönetimi II. Öğretim Tezsiz YL Programlarına başvurur.)
 • 1 adet Tezli YL Programı ve 1 adet Uzaktan Öğretim Tezsiz YL Programına başvuru (Aday, Sivil Havacılık Yönetimi Tezli YL Programı ile Kurumsal İletişim Uzaktan Öğretim Tezsiz YL Programlarına başvurur.)
 • 1 adet Uzaktan Öğretim Tezsiz YL Programına ve 1 adet II. Öğretim Tezsiz YL Programına başvuru (Aday, Görsel İletişim Tasarımı Online Tezsiz YL ile Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları II. Öğretim Tezsiz YL Programlarına başvurur.)

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının dersleri Canvas LMS (canvas.anadolu.edu.tr) sistemi üzerinden işlenmektedir. Dersler, çevrimiçi canlı dersler ve/veya çevrimdışı uzaktan öğretim teknikleri kullanılarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Öğrenci; derslerde, uzaktan öğretim faaliyetlerinin (canlı ders, forum, ödev, proje, sunum, uygulama, rapor, laboratuvar vb.) en az yarısını (%50) yerine getirmesi durumunda derse devam koşulunu sağlamış olur.

Programlarda ara sınavlar; uygulama, proje, ödev, rapor, yazılı, sözlü vb. uzaktan öğretim teknolojilerinin kullanıldığı ölçme-değerlendirme yöntemlerinden yararlanılarak gözetimsiz olarak yapılır. Dönem sonu sınavları; gözetimli olarak yapılır. Gözetimli dönem sonu sınavları Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nde ve diğer iller ile yurtdışında yer alan AÖF bürolarında yapılır. Sınav merkezleri sınavlardan önce ilan edilmektedir. Bütünleme sınavları sadece Eskişehir’de yapılmaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı derslerden YT, CC veya CC üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 GNO’yu sağlamış olması ve dönem projesi dersinden YT notu alarak şekil yönünden Anadolu Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Yazım Kılavuzuna uygun yazılmış (Tez Yazım Kılavuzuna ilgili enstitünün web sayfasından ulaşılabilir) ve danışmanı tarafından onaylanmış dönem projesini akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekir.

Programın süresi, kayıt olunan dönemden itibaren her dönem için öğrencinin kayıt yeniletip yeniletmediğine bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

1111 sayılı kanuna göre tezsiz yüksek lisans için tecil hakkı 1,5 yıldır.

Evet. Öğrenci, en yakındaki askerlik şubesine giderek para cezası ödedikten sonra bakaya durumunu kaldırır. Tecil işlemi için Enstitüden tekrar talepte bulunması gerekir.

Kayıt yaptırılan dönemden sonraki kayıt yenileme döneminde ders ücreti yatırılmaz ve kayıt yenileme işlemi gerçekleştirilmezse öğrencinin enstitüden ilişiği kesilmez. Askerlik tecil iptali gerçekleşmez. Programın 3 dönem olan azami süresi dolunca öğrencinin enstitüden ilişiği kesilir. İlişik kesildiğinde veya öğrencilik durumuna bağlı olarak askerlik tecili Millî Savunma Bakanlığı tarafından iptal edilir.

Yüksek lisans programları tezli yüksek lisans programları ve tezsiz yüksek lisans programları olmak üzere 2’ye ayrılır. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıtlı olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az 4 yarıyıl olup program en çok 6 yarıyılda tamamlanabilir. Tezli yüksek lisans programı, toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer dersi ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Tezsiz yüksek lisans programlarının süresi, her dönem için öğrencinin kayıt yeniletip yeniletmediğine bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programı, 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ve dönem projesinden oluşur.

Yatay geçiş için öğrencinin en az bir yarıyılını tamamlamış; bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış; disiplin cezası almamış; ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir.

Öğrencinin, tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilmesi için tezsiz yüksek lisans programına kaydolduğu yarıyıldaki tezli yüksek lisans programına kabul edilen en düşük başarı puanlı öğrencinin puanı kadar puanı olması gerekir. Ancak söz konusu yarıyılda ilgili tezli yüksek lisans programına öğrenci alınmamışsa programa en son öğrenci alınan yarıyıldaki en düşük başarı puanı dikkate alınır.

Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş başvurusu için öğrencinin 4,00 üzerinden en az 3,00 GNO’ya veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen GNO’ya sahip olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Yatay geçiş yapılacak üniversitenin farklı özel koşulları da bulunabilir.

 1. Lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı veya onaylı örneği [Yabancı uyruklu öğrenciler için lisans ve/veya yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri]
 2. Lisans diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yabancı uyruklu adaylar için lisans ve/veya yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri)
 3. Altı adet vesikalık fotoğraf
 4. T.C. Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/Pasaport
 5. Yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (T.C. vatandaşı erkek adaylar için) (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.)
 6. Yabancı uyruklu adaylar için TÖMER sonuç belgesi veya “Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından onaylanmış TÜRKÇE Yeterlik Belgesi”
 7. Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınları ile Engelliler durumlarını gösteren resmî belgeleri (SGK Hak Sahipliği Belgesi, SGK Engelli Raporu) kayıt sırasında ibraz edeceklerdir. Konuyla ilgili yasal mevzuat için tıklayınız.
 8. Türk Silahlı Kuvvetleri askerî personelinin, askerî personel kimlik kartını ve bağlı olduğu birimde görevli olduğuna dair güncel resmi yazıyı ibraz etmesi gerekmektedir.
 9. Önlisans mezunu olup, AÖF’de lisans tamamlamış olan adayların transkriptlerinde birleştirilmiş genel not ortalamalarının bulunması gerekmektedir.

 

 

Başarı sıralamasında, “Genel Not Ortalamaları” 100 üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci hangi sistemde öğrenim görmüş ise  o sistemdeki not ortalaması esastır. Hem 100’lük hem de dörtlük sistemde “Not Durum Belgesi”  bulunan  adayın,  dörtlük sistemdeki “Genel Not Ortalaması” dikkate alınacaktır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren “Genel Not Ortalaması” 4,00 üzerinden hesaplanmış olan adayların ortalamaları, Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunun 24/03/2016 tarih ve 11/85 sayılı kararıyla kabul edilen Tablo-2’ye göre 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların “Genel Not Ortalamaları”nın 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konuyla ilgili olarak alınan Senato Kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında “Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları- Not Karşılıkları” adresinden ulaşılabilir. Değerlendirmede başarı sıralaması; en yüksek puandan, en düşük puana doğru yapılacaktır. Sıralamada puanların eşit olması durumunda lisans diploma notu yüksek olan adaya, burada da eşitlik olması durumunda yaşça küçük olan adaya öncelik verilecektir.

Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan “Denklik Belgesi”/“Okul Tanıma Yazısı” istenecektir.