Doktora Mezuniyeti için Yayın Koşulu!

Öğrencilerimizin Dikkatine!

Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretimve Sinav Yönetmeliği” Madde 37 kapsamında 2020-2021 Güz dönemi itibariyle doktora programlarımıza kayıt yaptırmış olan öğrencilerimiz için geçerli olmak üzere, yayın şartı getirilmiştir.

Madde 37 (13) (13) Doktora/sanatta yeterlik programı öğrencisinin, ulusal ve uluslararası alanda yayınlarının tanıtılması ve tartışılmasına olanak verilmesi, Üniversitenin yayın sayısının arttırılması, kalitenin yükseltilmesi ve yayın yapmayı teşvik amacıyla; ilgili anabilim/anasanat dalında en az bir makalesinin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenmiş olan endekslerde taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanması veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekir.

Önemli Not 1: 25 inci maddenin on ikinci fıkrası ile 37 nci maddenin on üçüncü fıkrası; bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden (7 Haziran 2020) önce kayıt olan öğrenciler hakkında uygulamaz.

Önemli Not 2: 27 Ocak 2021 tarihinde yapılmış olan 1 nolu Enstitümüz Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda 37 (13) için şu endekslerden birinde yayın yapılması kabul edilmiştir;

SOBIAD, DOAJ, TR Dizin, SCOPUS, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI veya AHCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) veya Science Citation Index Expanded (SCIE)