Tez Savunması Tutanağı Formu

GüzBahar

OybirliğiOyçokluğu

BaşarılıBaşarısız

MezuniyetDüzeltmeİlişik Kesilmesi