İşletme  Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Tareq Yashar Mohammed MOHAMMED’in söz konusu tez jürisi 13 Kasım 2019 tarihinde saat: 14.00’de Sosyal Bilimler Enstitüsünde toplanacaktır.

 

Jüri Üyeleri:

  • Doç.Dr.Didem PAŞAOĞLU BAŞ (Danışman)
  • Dr.Öğr.Üyesi Bahar SUVACI
  • Dr.Öğr.Üyesi Harika ÖZKAN (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Programlara Online Başvuru

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız