Sıkça Sorulan Sorular

Lisansüstü eğitime başvuru şartlarını okumak için aşağıdaki bağlantıya erişebilirsiniz:

Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Anadolu Üniversitesi ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına bahar dönemi başvuruları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında (10 Ağustos- 20 Eylül 2020) tarihleri arasında https://basvuruyld.anadolu.edu.tr/ adresinden alınır. Başvuru sonuçları enstitü tarafından ilan edilir. Detaylı bilgiye tezsizyl.anadolu.edu.tr veya sosbilens.anadolu.edu.tr adreslerinden erişilebilir.

Her aday, kesin kaydı sadece bir programa yapılmak koşuluyla ilgili Enstitüde iki ayrı programa başvuru gerçekleştirebilecektir. Ancak, Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında tüm enstitüleri kapsayacak şekilde, sadece bir programa başvuru yapılabilecektir.

Programlara başvuru sonuçlarının değerlendirilmesinden sonra asıl ve yedek listeler enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşerek enstitünün internet sayfasında ilan edilir. İlanda, kayıt için istenen belgeler belirtilir. Kayıt hakkı kazanan aday, istenilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edebilir. Bu durumda, belgelerin enstitü tarafından incelenmesi ve onaylanmasından sonra adayın kaydı kesinleşir. Belirlenen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

Başvurular yalnızca bilgisayar aracılığıyla yapılabilmektedir.

Önlisans mezunu olup, AÖF’de lisans tamamlamış olan adayların transkriptlerinde birleştirilmiş genel not ortalamalarının bulunması gerekmektedir.

Başarı sıralamasında, “Genel Not Ortalamaları” 100 üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci hangi sistemde öğrenim görmüş ise  o sistemdeki not ortalaması esastır. Hem 100’lük hem de dörtlük sistemde “Not Durum Belgesi”  bulunan  adayın,  dörtlük sistemdeki “Genel Not Ortalaması” dikkate alınacaktır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren “Genel Not Ortalaması” 4,00 üzerinden hesaplanmış olan adayların ortalamaları, Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunun 24/03/2016 tarih ve 11/85 sayılı kararıyla kabul edilen Tablo-2’ye göre 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların “Genel Not Ortalamaları”nın 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konuyla ilgili olarak alınan Senato Kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında “Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları- Not Karşılıkları” adresinden ulaşılabilir. Değerlendirmede başarı sıralaması; en yüksek puandan, en düşük puana doğru yapılacaktır. Sıralamada puanların eşit olması durumunda lisans diploma notu yüksek olan adaya, burada da eşitlik olması durumunda yaşça küçük olan adaya öncelik verilecektir.

Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan “Denklik Belgesi”/“Okul Tanıma Yazısı” istenecektir.

Her aday, kesin kaydı sadece bir programa yapılmak koşuluyla ilgili Enstitüde en fazla iki ayrı programa başvuru gerçekleştirebilecektir. Ancak Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında tüm enstitüleri kapsayacak şekilde, sadece bir programa başvuru yapılabilecektir.

Örnek:

 • 2 adet Tezli YL Programına başvuru (Aday, Kamu Hukuku Tezli YL Programı ile Özel Hukuk Tezli YL Programı.)
 • 2 adet Öğretim Tezsiz YL Programına başvuru (Aday, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları II. Öğretim Tezsiz YL ile İşletme Yönetimi II. Öğretim Tezsiz YL Programlarına başvurur.)
 • 1 adet Tezli YL Programı ve 1 adet II. Öğretim Tezsiz YL Programına başvuru (Aday, Sivil Havacılık Yönetimi Tezli YL Programı ile Havacılık Yönetimi II. Öğretim Tezsiz YL Programlarına başvurur.)
 • 1 adet Tezli YL Programı ve 1 adet Uzaktan Öğretim Tezsiz YL Programına başvuru (Aday, Sivil Havacılık Yönetimi Tezli YL Programı ile Kurumsal İletişim Uzaktan Öğretim Tezsiz YL Programlarına başvurur.)
 • 1 adet Uzaktan Öğretim Tezsiz YL Programına ve 1 adet II. Öğretim Tezsiz YL Programına başvuru (Aday, Görsel İletişim Tasarımı Online Tezsiz YL ile Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları II. Öğretim Tezsiz YL Programlarına başvurur.)

Enstitümüz programlarına başvuran adaylar arasından başvurdukları programa kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar ilan edilen kayıt tarihleri arasında kayıt yaptırmak zorundadırlar. Kayıt için gerekli belgeler Enstitü tarafından kayıt döneminde ilan edilir. Ayrıca ilk kayıttan sonra tüm öğrenciler her dönem başında ilan edilen tarihler arasında kayıt yenilemekle yükümlüdür. Kayıt yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 1. “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi”nin aslı veya onaylı örneği ya da “GRE veya GMAT Sınavı Belgesi”nin aslı veya onaylı örneği,
 2. Kayıt yaptırılan programın eğitim dilinde “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS/e-YDS)”, “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)”, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)”, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden alınmış sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği, (Yabancı dilde eğitim yapan yüksek lisans/doktora programları için tüm adaylar en az 60, bilim alanı yabancı dil olan programlar için tüm adaylar en az 80 ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptıracak T.C. Uyruklu adaylar için ise en az 55 veya eşdeğeri puan alındığını gösteren)*,
 3. Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora programlarına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası doktora programına başvuran adaylar ise lisans ve yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı veya onaylı örneği [Yabancı uyruklu öğrenciler için lisans ve/veya yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri] **, (2 Adet)
 4. Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora programına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yabancı uyruklu adaylar için lisans ve/veya yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri) ***,
 5. Altı adet vesikalık fotoğraf,
 6. T.C. Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/Pasaport (Enstitü tarafından onaylanacaktır.),
 7. Yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (T.C. vatandaşı erkek adaylar için) (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.),
 8. Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt yaptıracak olan yabancı uyruklu adaylar için TÖMER sonuç belgesi veya “Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından onaylanmış TÜRKÇE Yeterlik Belgesi
 9. Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınları ile Engelliler durumlarını gösteren resmî belgeleri (SGK Hak Sahipliği Belgesi, SGK Engelli Raporu) kayıt sırasında ibraz edeceklerdir. Konuyla ilgili yasal mevzuat için tıklayınız.
 10. Türk Silahlı Kuvvetleri askerî personelinin, askerî personel kimlik kartını ve bağlı olduğu birimde görevli olduğuna dair güncel resmi yazıyı ibraz etmesi gerekmektedir.
 11. Ön lisans mezunu olup, AÖF’de lisans tamamlamış olan adayların transkriptlerinde birleştirilmiş genel not ortalamalarının bulunması gerekmektedir.

* ÖSYM tarafından ilan edilen “Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosu”na; “http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf” adresinden ulaşılabilir.

** Başarı sıralamasında, “Genel Not Ortalamaları” 100 üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci hangi sistemde öğrenim görmüş ise  o sistemdeki not ortalaması esastır. Hem 100’lük hem de dörtlük sistemde “Not Durum Belgesi”  bulunan  adayın,  dörtlük sistemdeki “Genel Not Ortalaması” dikkate alınacaktır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren “Genel Not Ortalaması” 4,00 üzerinden hesaplanmış olan adayların ortalamaları, Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunun 24/03/2016 tarih ve 11/85 sayılı kararıyla kabul edilen Tablo-2’ye göre 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların “Genel Not Ortalamaları”nın 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konuyla ilgili olarak alınan Senato Kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında “Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları- Not Karşılıkları” adresinden ulaşılabilir. Değerlendirmede başarı sıralaması; en yüksek puandan, en düşük puana doğru yapılacaktır. Sıralamada puanların eşit olması durumunda lisans diploma notu yüksek olan adaya, burada da eşitlik olması durumunda yaşça küçük olan adaya öncelik verilecektir.

*** Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan “Denklik Belgesi”/“Okul Tanıma Yazısı” istenecektir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumundaki bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler; kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Üniversitenin bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler; diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlarda açılan derslere, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla özel öğrenci olarak kayıt olabilir. Öğrencinin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.
(2) Özel öğrenci kabulünde GNO koşulu aranmaz. Öğrenci, her yarıyıl kayıt döneminde katkı payını ve/veya öğrenim ücretini yatırarak kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Özel öğrenci için ayrıca ders açılmaz ve özel öğrenci herhangi bir lisans programından ders alamaz; seminer, uzmanlık alan derslerini ve tez derslerini de alamaz.
(4) Özel öğrencilik statüsü, 2 yarıyıldan fazla süremez; bu statüde ders alan öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenci, bir yarıyılda en fazla 2 derse kayıt yaptırabilir. Özel öğrenci, öğrencilik hakları dışında bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.
(5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersleri veya başarı durumunu gösteren Not Durum Belgesi düzenlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Üniversitenin lisansüstü programları arasında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin ilgili lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencinin en az bir yarıyılını tamamlamış, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve ilgili enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş talebinde bulunan ancak transkriptlerinde CD, DC, DD, FF, DZ veya YZ harf notu olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(2) Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş başvurusu için öğrencinin 4,00 üzerinden en az 3,00 GNO’ya veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen GNO’ya sahip olması gerekir. Doktora/sanatta yeterlik düzeyinde ise 4,00 üzerinden en az 3,20 GNO’ya veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen GNO’ya sahip olması ve CC harf notunun altında harf notunun olmaması gerekir. Ayrıca yatay geçiş için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı gerekir.
(3) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre, geçtiği programın program süresinden sayılır.
(4) Öğrencinin önceden almış olduğu derslere ait kredi ve not transfer talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
(5) Öğrencinin; tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilmesi için tezsiz yüksek lisans programına kaydolduğu yarıyıldaki tezli yüksek lisans programına kabul edilen en düşük başarı puanlı öğrencinin puanı kadar puanı olması gerekir. Ancak söz konusu yarıyılda ilgili tezli yüksek lisans programına öğrenci alınmamışsa programa en son öğrenci alınan yarıyıldaki en düşük başarı puanı dikkate alınır.

* Senato tarafından kabul edilen Not Karşılıkları ve Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri için tıklayınız.

2020-2021 Bahar Dönemi Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci Başvuru Duyurusu!

(1) Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara; alanla ilgili eksikliklerini gidermek üzere bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini,Anadolu Üniversitesi dışından veya başvurduğu yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan yüksek lisans adayı,
b) Lisans/yüksek lisans derecesini, Anadolu Üniversitesi dışından veya başvurduğu doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan doktora/sanatta yeterlik adayı.
(2) Bilimsel hazırlık programına, 4 üncü maddeye göre öğrenci kabul edilir.
(3) Bilimsel hazırlık programı öğrencisi, 2 yarıyıl içinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla en az 4, en çok 8 derslik bilimsel hazırlık programı derslerini almak ve başarmak zorundadır. Bilimsel hazırlık programı dersleri, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli olan derslerin ve kredilerin yerine sayılmaz ve GNO’ya katılmaz. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla lisansüstü programda açılmış olan seçmeli derslerden, her yarıyıl en fazla 2 ders alabilir.
(4) Yüksek lisans öğrencisinin bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmesi için bu programdaki lisans düzeyinde aldığı her dersten en az DD harf notu ve 2,00 GNO’ya sahip olması; lisansüstü düzeyde aldığı her dersten en az CC harf notu alması ve 2,00 GNO’ya sahip olması; doktora/sanatta yeterlik programı öğrencisinin ise her dersten en az CC harf notu alması ve 2,50 GNO’ya sahip olması gerekir. Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam, sınav, ders tekrarı ve diğer esaslar için bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmeksizin, en çok 2 yarıyıldır. Bu süre, Senato tarafından belirlenmiş olan haklı ve geçerli nedenler dışında uzatılamaz. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.
(6) Bilimsel hazırlık programını beşinci fıkrada belirtilen sürede başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

Doktora yeterlik sınavı

(1) Doktora yeterlik sınavı, akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının yapıldığı tarihler arasında yapılır. Öğrenci bir yarıyılda bir kez olmak üzere yılda en fazla iki kez doktora yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren ve en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Doktora yeterlik sınavı, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora Yeterlik Komitesi; farklı alanlar için sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturur. Sınav jürisi en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, danışman dahil beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Asıl jüri üyesi görev yapamayacağını yazılı ve gerekçeli olarak enstitüye beyan ettiğinde veya beyan etmeksizin sınava katılamadığında bu eksiklik yedeklerden tamamlanır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Sınav, yazılı sınavın katkısı %50 ve sözlü sınavın katkısı %50 olacak şekilde yeterlik sınav jürisi tarafından değerlendirilir. Başarı için öğrencinin hem yazılı hem sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarısız olan öğrenci için sözlü sınav yapılmaz. Yeterlik sınavının sözlü bölümü; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sınavdan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı jürisi; doktora yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu durumdaki öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri almak ve başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış öğrenci, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencinin doktora programında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programında sayılabilir. Gerektiğinde öğrencinin ek ders/dersler alması da istenebilir. Öğrencinin önceki programında geçirdiği süre; geçtiği programın, program süresinden sayılır.

Öğrenim haklarının saklı tutulması
MADDE 16 – (1) Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden birine dayalı olarak öğrencinin öğrencilik hakları saklı tutulabilir. Öğrencinin mazeretini belirten belgeler, düzenlenme tarihinden itibaren en geç beş işgünü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilir ve talep, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrencinin saklı tutulan süresi, Yönetmelikte belirlenen azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Anadolu Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenlere İlişkin Usul ve Esaslar

Yüksek lisans programları tezli yüksek lisans programları ve tezsiz yüksek lisans programları olmak üzere 2’ye ayrılır. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıtlı olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az 4 yarıyıl olup program en çok 6 yarıyılda tamamlanabilir. Tezli yüksek lisans programı, toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer dersi ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Tezsiz yüksek lisans programlarının süresi, her dönem için öğrencinin kayıt yeniletip yeniletmediğine bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarı yıldır. Tezsiz yüksek lisans programı, 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ve dönem projesinden oluşur.

Yatay geçiş için öğrencinin en az bir yarıyılını tamamlamış; bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış; disiplin cezası almamış; ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir.

Öğrencinin, tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilmesi için tezsiz yüksek lisans programına kaydolduğu yarıyıldaki tezli yüksek lisans programına kabul edilen en düşük başarı puanlı öğrencinin puanı kadar puanı olması gerekir. Ancak söz konusu yarıyılda ilgili tezli yüksek lisans programına öğrenci alınmamışsa programa en son öğrenci alınan yarıyıldaki en düşük başarı puanı dikkate alınır.

Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş başvurusu için öğrencinin 4,00 üzerinden en az 3,00 GNO’ya veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen GNO’ya sahip olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Yatay geçiş yapılacak üniversitenin farklı özel koşulları da bulunabilir.

Başvurular yalnızca bilgisayar aracılığıyla yapılabilmektedir.

Ders ücreti 360 TL olup 1.Dönem 5 ders (1800 TL), 2. Dönem 5 ders (1800 TL) 3.Dönem Dönem Projesi (360 TL) olarak toplamda 3960 TL’dir. Tekrar edilen (başarısız olunan) ders başına 360 TL ücret ödenerek ders yeniden alınır.

Hayır. Taksitlendirme yapılmamaktadır.

Hayır. İlgili mevzuat gereği bu durumlarda ücret iadesi yapılmamaktadır.

Hayır. Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda Yabancı Dil ve ALES puanı koşulu aranmamaktadır.

Evet. Tezsiz yüksek lisans başvurularında tek ön koşul lisans mezuniyetidir. Adayların başarı notu; transkripti dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,00/4,00; 100’lük sistemde hazırlanmışsa 50/100 puan almak koşuluyla lisans genel not ortalaması dikkate alınarak hesaplanır.

Önlisans mezunu olup, AÖF’de lisans tamamlamış olan adayların transkriptlerinde birleştirilmiş genel not ortalamalarının bulunması gerekmektedir.

Başarı sıralamasında, “Genel Not Ortalamaları” 100 üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci hangi sistemde öğrenim görmüş ise  o sistemdeki not ortalaması esastır. Hem 100’lük hem de dörtlük sistemde “Not Durum Belgesi”  bulunan  adayın,  dörtlük sistemdeki “Genel Not Ortalaması” dikkate alınacaktır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren “Genel Not Ortalaması” 4,00 üzerinden hesaplanmış olan adayların ortalamaları, Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunun 24/03/2016 tarih ve 11/85 sayılı kararıyla kabul edilen Tablo-2’ye göre 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların “Genel Not Ortalamaları”nın 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konuyla ilgili olarak alınan Senato Kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında “Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları- Not Karşılıkları” adresinden ulaşılabilir. Değerlendirmede başarı sıralaması; en yüksek puandan, en düşük puana doğru yapılacaktır. Sıralamada puanların eşit olması durumunda lisans diploma notu yüksek olan adaya, burada da eşitlik olması durumunda yaşça küçük olan adaya öncelik verilecektir.

Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan “Denklik Belgesi”/“Okul Tanıma Yazısı” istenecektir.

Programlara başvuru sonuçları, enstitünün yönetim kurulu kararıyla kesinleştikten sonra enstitünün web sayfasında ilan edilir. İlanda, kayıt için istenen belgeler belirtilir. Kayıt hakkı kazanan aday belgelerini online olarak sisteme yükler. Belgelerin enstitü tarafından incelenmesi ve onaylanması sonrasında adayın kaydı kesinleşir. İlan edilen tarihlerde asil ya da yedek listelerde yer almasına rağmen kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.

Her aday, kesin kaydı sadece bir programa yapılmak koşuluyla ilgili Enstitüde en fazla iki ayrı programa başvuru gerçekleştirebilecektir. Ancak Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında tüm enstitüleri kapsayacak şekilde, sadece bir programa başvuru yapılabilecektir.

Örnek:

 • 2 adet Tezli YL Programına başvuru (Aday, Kamu Hukuku Tezli YL Programı ile Özel Hukuk Tezli YL Programı.)
 • 2 adet Öğretim Tezsiz YL Programına başvuru (Aday, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları II. Öğretim Tezsiz YL ile İşletme Yönetimi II. Öğretim Tezsiz YL Programlarına başvurur.)
 • 1 adet Tezli YL Programı ve 1 adet II. Öğretim Tezsiz YL Programına başvuru (Aday, Sivil Havacılık Yönetimi Tezli YL Programı ile Havacılık Yönetimi II. Öğretim Tezsiz YL Programlarına başvurur.)
 • 1 adet Tezli YL Programı ve 1 adet Uzaktan Öğretim Tezsiz YL Programına başvuru (Aday, Sivil Havacılık Yönetimi Tezli YL Programı ile Kurumsal İletişim Uzaktan Öğretim Tezsiz YL Programlarına başvurur.)
 • 1 adet Uzaktan Öğretim Tezsiz YL Programına ve 1 adet II. Öğretim Tezsiz YL Programına başvuru (Aday, Görsel İletişim Tasarımı Online Tezsiz YL ile Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları II. Öğretim Tezsiz YL Programlarına başvurur.)

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının dersleri Mergen ÖYS (mergen.anadolu.edu.tr) sistemi üzerinden işlenmektedir. Dersler, çevrimiçi canlı dersler ve/veya çevrimdışı uzaktan öğretim teknikleri kullanılarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Öğrenci; derslerde, uzaktan öğretim faaliyetlerinin (canlı ders, forum, ödev, proje, sunum, uygulama, rapor, laboratuvar vb.) en az yarısını (%50) yerine getirmesi durumunda derse devam koşulunu sağlamış olur.

Programlarda ara sınavlar; uygulama, proje, ödev, rapor, yazılı, sözlü vb. uzaktan öğretim teknolojilerinin kullanıldığı ölçme-değerlendirme yöntemlerinden yararlanılarak gözetimsiz olarak yapılır. Dönem sonu sınavları; gözetimli olarak yapılır. Dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılır.

Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı derslerden YT, CC veya CC üzerinde bir not almış olması, en az 2,50 GNO’yu sağlamış olması ve dönem projesi dersinden YT notu alarak şekil yönünden Anadolu Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Yazım Kılavuzuna uygun yazılmış (Tez Yazım Kılavuzuna ilgili enstitünün web sayfasından ulaşılabilir) ve danışmanı tarafından onaylanmış dönem projesini akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmiş olması gerekir.

Programın süresi, kayıt olunan dönemden itibaren her dönem için öğrencinin kayıt yeniletip yeniletmediğine bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

1111 sayılı kanuna göre tezsiz yüksek lisans için tecil hakkı 1,5 yıldır.

Evet. Öğrenci, en yakındaki askerlik şubesine giderek para cezası ödedikten sonra bakaya durumunu kaldırır. Tecil işlemi için Enstitüden tekrar talepte bulunması gerekir.

Kayıt yaptırılan dönemden sonraki kayıt yenileme döneminde ders ücreti yatırılmaz ve kayıt yenileme işlemi gerçekleştirilmezse öğrencinin enstitüden ilişiği kesilmez. Askerlik tecil iptali gerçekleşmez. Programın 3 dönem olan azami süresi dolunca öğrencinin enstitüden ilişiği kesilir. İlişik kesildiğinde veya öğrencilik durumuna bağlı olarak askerlik tecili Millî Savunma Bakanlığı tarafından iptal edilir.

Yüksek lisans programları tezli yüksek lisans programları ve tezsiz yüksek lisans programları olmak üzere 2’ye ayrılır. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıtlı olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az 4 yarıyıl olup program en çok 6 yarıyılda tamamlanabilir. Tezli yüksek lisans programı, toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve seminer dersi ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Tezsiz yüksek lisans programlarının süresi, her dönem için öğrencinin kayıt yeniletip yeniletmediğine bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programı, 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ve dönem projesinden oluşur.

Yatay geçiş için öğrencinin en az bir yarıyılını tamamlamış; bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış; disiplin cezası almamış; ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir.

Öğrencinin, tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilmesi için tezsiz yüksek lisans programına kaydolduğu yarıyıldaki tezli yüksek lisans programına kabul edilen en düşük başarı puanlı öğrencinin puanı kadar puanı olması gerekir. Ancak söz konusu yarıyılda ilgili tezli yüksek lisans programına öğrenci alınmamışsa programa en son öğrenci alınan yarıyıldaki en düşük başarı puanı dikkate alınır.

Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş başvurusu için öğrencinin 4,00 üzerinden en az 3,00 GNO’ya veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen GNO’ya sahip olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Yatay geçiş yapılacak üniversitenin farklı özel koşulları da bulunabilir.

 1. Lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı veya onaylı örneği [Yabancı uyruklu öğrenciler için lisans ve/veya yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri]
 2. Lisans diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yabancı uyruklu adaylar için lisans ve/veya yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri)
 3. Altı adet vesikalık fotoğraf
 4. T.C. Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/Pasaport
 5. Yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (T.C. vatandaşı erkek adaylar için) (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.)
 6. Yabancı uyruklu adaylar için TÖMER sonuç belgesi veya “Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından onaylanmış TÜRKÇE Yeterlik Belgesi”
 7. Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınları ile Engelliler durumlarını gösteren resmî belgeleri (SGK Hak Sahipliği Belgesi, SGK Engelli Raporu) kayıt sırasında ibraz edeceklerdir. Konuyla ilgili yasal mevzuat için tıklayınız.
 8. Türk Silahlı Kuvvetleri askerî personelinin, askerî personel kimlik kartını ve bağlı olduğu birimde görevli olduğuna dair güncel resmi yazıyı ibraz etmesi gerekmektedir.
 9. Önlisans mezunu olup, AÖF’de lisans tamamlamış olan adayların transkriptlerinde birleştirilmiş genel not ortalamalarının bulunması gerekmektedir.

Başarı sıralamasında, “Genel Not Ortalamaları” 100 üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci hangi sistemde öğrenim görmüş ise  o sistemdeki not ortalaması esastır. Hem 100’lük hem de dörtlük sistemde “Not Durum Belgesi”  bulunan  adayın,  dörtlük sistemdeki “Genel Not Ortalaması” dikkate alınacaktır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren “Genel Not Ortalaması” 4,00 üzerinden hesaplanmış olan adayların ortalamaları, Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunun 24/03/2016 tarih ve 11/85 sayılı kararıyla kabul edilen Tablo-2’ye göre 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların “Genel Not Ortalamaları”nın 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesi tarafından hesaplanacak olup konuyla ilgili olarak alınan Senato Kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında “Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları- Not Karşılıkları” adresinden ulaşılabilir. Değerlendirmede başarı sıralaması; en yüksek puandan, en düşük puana doğru yapılacaktır. Sıralamada puanların eşit olması durumunda lisans diploma notu yüksek olan adaya, burada da eşitlik olması durumunda yaşça küçük olan adaya öncelik verilecektir.

Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan “Denklik Belgesi”/“Okul Tanıma Yazısı” istenecektir.