Seminer Dersi Uygulama Esasları

2020-2021 Öğretim yılı Bahar Dönemi Seminer Dersi Uygulama Esaslarına aşağıda verilen bağlantılardan erişebilirsiniz.

Seminer Dersi Uygulama Esasları – TÜRKÇE

Guidelines for The Implementation of Graduate Seminar Course ENGLISH