Seda ÇOBAN’ın Yayınlanan Makalesi

Enstitümüz Turizm İşletmeciliği doktora öğrencisi Seda ÇOBAN’ın, “Kavramsal Çıkarımlar Üzerinden Frigya Vadisinin Fijital Tasarımı” isimli makalesi Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmıştır. Makaleye ulaşmak için tıklayınız.