Örgün ve Uzaktan Programların Dönem Sonu Sınavları

Üniversitemiz Senatosunun 11/07/2019 tarih ve 8/13 sayılı kararı ile kabul edilen “2019-2020 Öğretim Yılı Örgün Öğretim Akademik Takvimi”nde belirtilen sınav tarihlerimizde herhangi bir değişiklik yapılmayacak olup, 2019-2020 öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları 13-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında ara sınavlar gibi “online” olarak yapılacaktır.