Öğretim Üyelerinin Dilekçe Teslimi Hakkında

Değerli Öğretim Üyelerimiz,

Koronavirüs (COVID-19) salgın sürecinde alınan tedbirler kapsamında Sosyal Bilimler Enstitümüzde akademik ve idari tüm süreçler elektronik araçlar yoluyla yürütülmektedir. Üniversitemizin uygulamaları kapsamında kampüse öğrenci girişi de kısıtlanmıştır. Enstitümüz web sayfası üzerinden yapılan duyuru ve bilgilendirme notlarında, yapılacak tüm yazışmaların ve iletilecek tüm taleplerin sosens@anadolu.edu.tr elektronik posta adresimiz üzerinden ya da Anadolu Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Buna rağmen öğretim üyelerimiz tarafından enstitüye bizzat gelinerek dilekçe ve belge teslimi yoluna gidilmektedir. Bu durum hem öğretim üyelerimiz hem de enstitü personelimiz açısından gereksiz risk oluşturmaktadır. Elektronik ortamda iletilmesi mümkün olan dilekçe ve sair belgelerin enstitüye bizzat getirilmemesi hususunda göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.

Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü