Günümüzde iletişim, insanın temel bir gereksinimi olarak görülmektedir. İletişim kurmadığımız tek biran bile olmadığı
için iletişim nefes almak kadar önemlidir. Bireyler, gruplar, örgütler, kitleler ve toplumlar varlıklarını sürdürebilmek için
birbirleriyle iletişim kurmak zorundadır. Bununla birlikte, başkalarını anlamak ve uygun tepkiyi verebilmek kolay değildir. Bu
durum, iletişimi karmaşık bir süreç ya da olgu haline getirmektedir. İletişim Bölümü, bu karmaşıklığın farkında olup, iletişim
çalışmalarına disiplinlerarası bir perspektiften bakmaktadır. Bu bakış açısıyla, İletişim Bölümü’nün programı kuramsal ve
uygulamalı dersleri içermektedir. Bölüm Hakkında Bilgi Bölüm, 1982 yılında Eğitim İletişimi ve Planlaması olarak kurulmuş ve
yirmi yıl boyunca bu isim altında İletişim Bilimleri Fakültesinde hizmet vermiştir. Bölümün adı, 2001 yılında, uygun program
değişiklikleri ile beraber Yükseköğretim Kurulu tarafından İletişim Bölümü olarak değiştirilmiştir. İletişim Bölümü Anadolu
Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde İletişim Bilimleri Fakültesinde yer almaktadır. Bölümde halen 5 profesör, 1 doçent, 7
yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Ayrıca fakülte dışından öğretim elemanları lisans
dersleri vermektedirler. Bölümle ilgili kararlar fakültede görev yapan bölüm öğretim elemanlarından oluşan bölüm kurulu tarafından
belirlenir. Bölüm bir başkan ve bir başkan yardımcısı tarafından yönetilmektedir. Buna ek olarak, çeşitli öğretim elemanları değişik
program ve etkinlikler konusunda koordinatör olarak hizmet verirler. Bölümü yönlendiren eğitim felsefesi, öğrencileri küresel bilgi
toplumuna yönelik nitelikli profesyoneller olarak yetiştirmektir. Bu felsefeye uygun olarak, öğrencilere sağlam kuramsal ve
uygulamalı eğitim sağlanır. Öğretim elemanları, öğrencilerin öğrenme sürecini kolaylaştıracak şekilde görevlerini sürdürürler ve
öğrenciler öğrenmelerinde temel sorumluluğu kendileri üstlenirler. Öğretim elemanları tarafından sağlanan profesyonel rehberlik
ve öğrencilerin etkin katılımı bölümde verilen eğitimin iki temel unsurudur. Eğitim amaçlarına ulaşmada öğretim elemanı
öncülüğündeki ve öğrenen merkezli eğitim yaklaşımları iyi bir kombinasyon oluşturacak şekilde kullanılır. Öğrenme yaşantıları en
iyi teknolojik altyapı ile desteklenmektedir. Bölüm, iş çevresiyle yakın ilişkilere sahiptir ve bu işbirliği öğrencilerin eğitimine
yansıtılmaktadır.

Programlara Online Başvuru

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız