İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan ve Birleşmiş MilletlerKalkınma Programı(UNDP) desteği ile Bakanlığımızca yürütülen “Türkiye’de İklim Değişikliği UyumEyleminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı”uygulamaya alınacaktır.

Hibe başvuru rehberi ile eklerine ve bilgilendirme günleri takvimi ile kayıt linkine “Türkiye’deİklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi”nin internet sitesi ve Sözleşme Makamının internet sayfasındaki ihaleler bölümünden erişim sağlanmaktadır.