Hakkımızda

1982 – 1983 öğretim yılında eğitim hayatına başlayan enstitümüz, faaliyete geçtiği bu tarihten itibaren hızlı ve emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Yirmi altı anabilim dalında 54 yüksek lisans (35 tezli 19 tezsiz 4 ikinci öğretim, 1 adet birinci eğitim ve 14 uzaktan eğitim yöntemiyle) ve 26 doktora programı olmak üzere toplam 80 program enstitümüz bünyesinde yürütülmektedir. Üniversitemizin yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak” vizyonu doğrultusunda Enstitümüzün misyonunu şöyle sıralayabiliriz;

  • Evrensel düzeyde bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmak,
  • Uluslararası  standartlarda Eğitim-öğretim hizmeti sunmak,
  • Nitelikli araştırmalara ve yayınlara öncülük etmek,
  • Akademik açıdan uluslararası niteliklere sahip ve rekabet edebilir bireyler yetiştirmek.

Ülkemiz yükseköğretim sisteminde önemli bir yeri olan Anadolu Üniversitesi’nin görev ve sorumluluğunun bilincinde olarak üniversitemizin kurum kültürü ve  öncü olma ilkesi gereğince Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirme çabası ve gayretindeyiz. Bu motivasyon altında kendini sürekli yenileyen, çağdaş ve modern eğitim anlayışıyla toplumun ihtiyaçlarına cevap veren model bir kurum olma hedefine doğru emin adımlarla yürüyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,

 

Prof.Dr.Saime ÖNCE
Enstitü Müdürü