Güncel Dergilere Erişim ve Ücretsiz Yayın Yapma

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca abonesi olduğumuz Cambridge dergi paketine 2021 yılı özel anlaşma gereği, içerisinde yer alan Hybrid ve Gold Open Access diye tanımlanan dergilerde yazarlarımızdan gönderilen makaleler için işlem ücreti alınmayacaktır. Kendi konu sıralamalarında yüksek etki değerine sahip Cambridge University Press dergilerinde yazarlarımızın kabul gören yayınları ücretsiz yayımlanabilecektir. Yayımlanacak makale sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Lisansüstü öğrencilerimiz de bu kapsama dahildir.
Ücretsiz yayın yapılabilecek dergi listesi: www.kdm.anadolu.edu.tr/Documents/2021.Cambridge.Read.Publish.xlsx