Bu bölümde enstitümüz ile ilgili çeşitli işlemler için hazırlanmış standart online formları bulabilirsiniz. Gerekli alanları doldurduktan sonra mail adresinize gönderilecek e-postayı “sosens@anadolu.edu.tr” adresine iletmeniz zorunludur.Tez Tamamlama Dilekçesi

Türkiye Mezunları Bilgi Formu

Tez Danışman Talep Dilekçesi

İntihal Raporu

Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi

Öğretim Üyesi Ders Telafi Dilekçesi

Yüksek Lisans Tez Konusu Belirleme Dilekçesi

Dersleri Saydırma Dilekçesi

Doktora Yeterlik Sınavına Girmek İçin Dilekçe

Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi

Tez Danışmanları İçin Tezin Tamamlandığına Dair Dilekçe

Sevk Tehir İptal DilekçesiFORMLAR GEÇİCİ OLARAK DEVRE DIŞIDIR !Programlara Online Başvuru

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız