Eurostudent VII Anketi

Değerli Öğrencilerimiz,

Eurostudent VII Projesi, Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen bir projedir. Eurostudent Projesinin genel amacı; Avrupa’daki yüksek öğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmaktır.

Bu konulardaki görüşlerinizi almak üzere bir anket hazırlanmıştır. Bu anketi doldurmanızı rica ederiz. Ankete http://eurostudent.eu/turkey bağlantısından ulaşabilirsiniz.