İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisi Elif TÜRKEL’in söz konusu tez jürisi 07 Kasım 2019 tarihinde saat:14.30’da Sosyal Bilimler Enstitüsünde toplanacaktır.

 

Jüri Üyeleri:

  • Doç.Dr.Didem PAŞAOĞLU BAŞ (Danışman)
  • Dr.Öğr.Üyesi Seda TEKELİ
  • Dr.Öğr.Üyesi Musa Said DÖVEN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi )

Programlara Online Başvuru

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız