Dora UZKESİCİ’nin Doktora Tezi Kitaplaştırıldı

İşletme Anabilim Dalı Pazarlama Bilim Dalında, Prof. Dr. Gülfidan BARIŞ danışmanlığında Dora UZKESİCİ tarafından tamamlanan “Marka Faydası ve Marka Kişiliğinin Marka Bağımlılığı Üzerindeki Etkisinde Marka Özdeşleşmesinin Aracılık Rolü” doktora tezi kitap haline getirilerek yayınlanmıştır.