Doktora Programları

DOKTORA PROGRAMLARI

 • ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI KLASİK ARKEOLOJİ DALI DOKTORA PROGRAMI
 • BASIN VE YAYIN ANA BİLİM DALI BASIN VE YAYIN DALI DOKTORA PROGRAMI
 • ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK ANA BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • İŞLETME ANA BİLİM DALI FİNANSMAN BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • İŞLETME ANA BİLİM DALI PAZARLAMA BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • İŞLETME ANA BİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • İŞLETME ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME(İNGİLİZCE) BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI KAMU HUKUKU BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • MALİYE ANA BİLİM DALI MALİYE BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI SANAT TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • SİNEMA VE TELEVİZYON ANA BİLİM DALI SİNEMA VE TELEVİZYON BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • SİVİL HAVACILIK YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI SİVİL HAVACILIK YÖNETİMİ BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANA BİLİM DALI SPOR YÖNETİMİ VE REKREASYON BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • TARİH ANA BİLİM DALI TARİH BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 • UZAKTAN EĞİTİM ANA BİLİM DALI UZAKTAN EĞİTİM BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI