Doktora Tezinden TTK Yayını

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sedat BİNGÖL danışmanlığında doktora öğrencisi Salih EROL tarafından yazılan “XIX. yüzyıl Osmanlı devlet adamlarından İbrahim Edhem Paşa” isimli doktora tezi, Türk Tarih Kurumu tarafından aynı isimle kitap olarak basılmıştır. Öğretim üyemizi ve öğrencimizi kutlarız.