Enstitümüz 2021 Çevrimiçi Seminerleri

20-21 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen “YÖNTEM GÜNLERİ 2” Online Seminerlerimiz yoğun katılım ve ilgilerinizle tamamlanmıştır. Konuşmacı Hocalarımıza ve siz değerli katılımcılara teşekkür ederiz. Seminerlerimizin Video Kayıtlarını izleyebilirsiniz.

Nicel Araştırma Modelleri – Prof. Dr. Ali Şimşek

Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Süreçlerinde Sık Karşılaşılan Hatalar ve Çözüm Önerileri – Dr.Öğr. Üyesi Murat Doğan Şahin

Nitel Araştırma Yöntemleri – Doç. Dr. Ozan Ağlargöz

Nitel Verilerin Analizinde Nvivo Kullanımı – Dr. Öğr. Ü. Sema Ünlüer

16-17 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen “YÖNTEM GÜNLERİ” Online Seminerlerimiz yoğun katılım ve ilgilerinizle tamamlanmıştır. Konuşmacı Hocalarımıza ve siz değerli katılımcılara teşekkür ederiz. Seminerlerimizin Video Kayıtlarını izleyebilirsiniz.

Araştırmalarda Sorun Belirleme ve Alanyazın Tarama

Prof. Dr. Ali Şimşek

Nitel Araştırmalarda İnandırıcılık Nedir ve Nasıl Sağlanır?

Prof. Dr. Yıldız Uzuner

Bilimsel Araştırmalarda Karma Yöntem

Doç. Dr. Aras Bozkurt

Araştırmalarda Yaygın Yöntem Sorunları

Prof. Dr. Yavuz Akbulut

16-17 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen “DİJİTAL EĞİTİM GÜNLERİ” Online Seminerlerimiz yoğun katılım ve ilgilerinizle tamamlanmıştır. Konuşmacı Hocalarımıza ve siz değerli katılımcılara teşekkür ederiz. Seminerlerimizin Video Kayıtlarını izleyebilirsiniz.

Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrenme Yönetim Sistemlerinin Rolü ve Önemi Çevrimiçi Eğitimde Web 2.0 Araçları
Tasarımdan Uygulamaya Uzaktan Eğitim ve Dijitalleştirilmiş Öğrenme Süreçleri Çevrimiçi Belge Yönetimi