Çevre Vakfı 2020 Doktora Tezi Ödülleri

Çevre Vakfı Yönetim Kurulu, çevre alanında yapılan bilimsel çalışmaların desteklenmesi kararını almıştır. Bu kapsamda ilk olarak çevre alanında yapılmış olan doktora tezlerinin ödüllendirilmesine karar verilmiş ve 2018 Yılı itibari ile ÇEVRE VAKFI ÇEVRE ALANINDA EN BAŞARILI DOKTORA TEZ ÖDÜLÜ programı başlatılmıştır. En başarılı doktora tez ödülü esasları belirlenmiş ve vakıf web sayfasında (www.cevrevakfi.org.tr) duyurulmuştur. Bu yıl da 2020 yılında yapılmış olan ÇEVRE ALANINDA EN BAŞARILI DOKTORA TEZ ÖDÜLÜ programının üçüncüsünü gerçekleştirme kararı alınmış ve son başvuru tarihi 19 Mart 2021 olarak belirlenmiştir.

Çevre ve Ahlak, Çevre Felsefesi, Çevre Sosyolojisi, Tarihte Çevre Kültürü , Edebi Metinlerde Çevre, Çevre Hukuku, Çevre Eğitimi, Toplumsal Çevre Bilinci, Din ve Çevre, Tasavvuf Dü şüncesi ve Çevre, Göç ve Çevreye Etkileri, Şehircilik ve Çevreye Etkileri, Sü rdü rü lebilir Kalkınma, Çevre ve Insan Sağlığı, Doğal Afetler ve Çevresel Etkileri, Su, Hava, Toprak Kirliliği ve Kontrolü , İklim Değişikliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Temiz Teknolojiler, Yeşil tedarik zinciri vb, alanlarda tez çalışması yapanların bu ö dü le başvurması beklenmektedir.

Odü l alan tezler, 5 Haziran Dü nya Çevre Gü nü nde Vakıf internet sayfası ve adayların iletişim adresleri vasıtasıyla duyurulacaktır.