Öğrencimiz Aysel Kaya’nın Doktora Tezi Kitaplaştırıldı

Enstitümüz Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü, Turizm Rehberliği Anabilim Dalı öğretim elemanı Öğr.Gör.Dr. Aysel KAYA’nın Doktora…

Doktora Tezinden TTK Yayını

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sedat BİNGÖL danışmanlığında…