Bedir SARICI’nın Yayınlanan Makalesi

Enstitümüz Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler doktora öğrencisi Bedir SARICI’nın, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’i Güvenlikleştirmesi: 2018 – 2020 Arası İnceleme” isimli makalesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi’nde yayınlanmıştır. Makaleye ulaşmak için tıklayınız.