Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Anketi

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI ANKET

Eğitim programlarının son döneminde bulunan uluslararası öğrencilere
yönelik hazırlanmış olan Potansiyel Mezun Anketi uygulanmaktadır. Üniversiteniz
bünyesinde 2020 – 2021 eğitim yılında mezun olma durumunda olan uluslararası öğrencilerin
http://url.ytb.gov.tr/bar  adresinde yer alan ankete yönlendirilmesi ve anketin uluslararası
öğrenciler tarafından 13 Eylül 2020 tarihine kadar cevaplandırılması gerekmektedir.