2022-2023 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SEMİNER/TEZ/DÖNEM PROJE DANIŞMANI ATANACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Anadolu Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde ‘’Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin yazılı görüşünü alarak; Tezsiz yüksek lisans programlarında ise Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı, her öğrenci için dönem projesi dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir ve bu öneri, enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir “ maddesi gereği aşağıdaki listede adı geçen öğrencilerin ekteki danışman belirleme dilekçesini doldurarak programlarının karşısında yer alan mail adreslerine en geç  20 Temmuz 2022 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

 

Not: Talep ettiğiniz Seminer/Tez/Dönem Projesi danışmanları öneri niteliğinde olup önerilen öğretim üyeleri dışında bir danışman da atanabilir.

Danışman Atanacak Öğrencilerin Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Danışman Belirleme Dilekçesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.