2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları

TAKVİM

Başvuru Tarihi Aralığı : 10-14 Ocak 2022
Sonuçların İlanı : 21 Ocak 2022
Kayıt Tarihi : 24-28 Ocak 2022

 

2021-2022 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ENSTİTÜMÜZ PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ADAYLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERLE ENSTİTÜMÜZ ÖĞRENCİ İŞLERİNE ŞAHSEN BAŞVURMALARI YA DA E-POSTA (sosens@anadolu.edu.tr) YOLUYLA GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR. BAŞVURACAK ADAYLARIN ENSTİTÜMÜZ GİRİŞ KOŞULLARINI VE YÖNETMELİKLE BELİRLENEN YATAY GEÇİŞ KOŞULLARINI SAĞLIYOR OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURACAK ADAYLARIN TESLİM EDECEKLERİ BELGELER:

 • DİLEKÇE
 • LİSANS-YÜKSEK LİSANS DİPLOMASİ (MEZUN OLUNAN),
 • LİSANS-YÜKSEK LİSANS TRANSKRİPTİ (MEZUN OLUNAN),
 • YÜKSEK LİSANS-DOKTORA ÖĞRENCİ BELGESİ (MEZUN OLUNACAK),
 • YÜKSEK LİSANS-DOKTORA TRANSKRİPTİ (MEZUN OLUNACAK),
 • DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE VE İNGİLİZCE)
 • ALES BELGESİ
 • YABANCI DİL BELGESİ
 • KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • DİSİPLİN CEZASI ALMADIĞINA DAİR BELGE
 • FOTOĞRAF (2 ADET)

 (YÖNETMELİK)

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 –(1) Üniversitenin lisansüstü programları arasında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin ilgili lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencinin en az bir yarıyılını tamamlamış, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve ilgili enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş talebinde bulunan ancak transkriptlerinde CD, DC, DD, FF, DZ veya YZ harf notu olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(2) Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş başvurusu için öğrencinin 4,00 üzerinden en az 3,00 GNO’ya veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen GNO’ya sahip olması gerekir. Doktora/sanatta yeterlik düzeyinde ise 4,00 üzerinden en az 3,20 GNO’ya veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen GNO’ya sahip olması ve CC harf notunun altında harf notunun olmaması gerekir. Ayrıca yatay geçiş için ilgili anabilim/anasanatdalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı gerekir.

(3) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre, geçtiği programın program süresinden sayılır.

(4) Öğrencinin önceden almış olduğu derslere ait kredi ve not transfer talebi, ilgili anabilim/anasanatdalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Öğrencinin; tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilmesi için tezsiz yüksek lisans programına kaydolduğu yarıyıldaki tezli yüksek lisans programına kabul edilen en düşük başarı puanlı öğrencinin puanı kadar puanı olması gerekir. Ancak söz konusu yarıyılda ilgili tezli yüksek lisans programına öğrenci alınmamışsa programa en son öğrenci alınan yarıyıldaki en düşük başarı puanı dikkate alınır.