2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Özel Öğrenci Başvuruları

2021-2022 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE ENSTİTÜMÜZ PROGRAMLARINDA ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN İŞLEM SIRASININ TAKİP EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

1-Öğrenci Enstitümüz bünyesinde açılan ders/derslerin onaylı içeriklerini öğrenci işlerinden alır.

2-Öğrenci ders/derslerin içeriklerini kayıtlı olduğu Enstitü öğrenci işlerine sunar.

3-Öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü, talebe ilişkin almış olduğu Enstitü Yönetim Kurul Kararını Enstitümüze iletir.

4-Enstitümüz öğrenci işleri, özel öğrencilik kapsamında değerlendirilen derslerin Öğretim Üyelerine, olurlarına ilişkin görüş sorar.

5-Öğretim Üyelerinin özel öğrencilik kabulü ile ilgili görüşlerinin olumlu olması durumunda ilgili dersler için Enstitü Yönetim Kurul Kararı alınır ve özel öğrenci kaydı gerçekleştirilir.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

  • Dilekçe
  • Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
  • Güncel Öğrenci Belgesi
  • Kimlik Fotokopisi
  • Bir Adet Fotoğraf
Özel Öğrencilik Kayıt Tarihleri
Bitiş Tarihi          : 25 Şubat 2022

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Özel öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumundaki bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler; kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Üniversitenin bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler; diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlarda açılan derslere, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla özel öğrenci olarak kayıt olabilir. Öğrencinin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrenci kabulünde GNO koşulu aranmaz. Öğrenci, her yarıyıl kayıt döneminde katkı payını ve/veya öğrenim ücretini yatırarak kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Özel öğrenci için ayrıca ders açılmaz ve özel öğrenci herhangi bir lisans programından ders alamaz; seminer, uzmanlık alan derslerini ve tez derslerini de alamaz.

(4) Özel öğrencilik statüsü, 2 yarıyıldan fazla süremez; bu statüde ders alan öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenci, bir yarıyılda en fazla 2 derse kayıt yaptırabilir. Özel öğrenci, öğrencilik hakları dışında bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

(5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersleri veya başarı durumunu gösteren Not Durum Belgesi düzenlenir.