2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Önemli Tarihler

 

Doktora Yeterlik, Tez Önerisi / İzleme ve Savunma Jürilerinin Çevrimiçi Yapılmasına İlişkin Uygulama Kılavuzu görmek için tıklayınız.