2021-2022 Güz Dönemi Doktora Yeterlik, Tez Önerisi/İzleme ve Savunma Jürileri İçin Önemli Tarihler ve İşlem Adımları

2021-2022 Güz Dönemi doktora yeterlik, tez önerisi/izleme ve savunma jürileri için önemli tarihler ve işlem adımları ile ilgili duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


ÖNEMLİ TARİH VE İŞLEMLER
  Ne Zaman Yapılabilir? Nerede Yapılabilir? Kim Yürütecek? Enstitüye Hangi Evraklar Teslim Edilecek?
Yeterlik Yazılı Sınavı 20 Aralık 2021 – 24 Ocak 2022 -Enstitü Salonları

-Mergen ÖYS (DYS000-Yeterlik Sınavı)

 

 

Mergen ÖYS sisteminde yeterlik yazılı sınavları danışman tarafından başlatılacak ve enstitümüz tarafından yürütülecektir.

Yazılı sınav süresinin sistemsel kısıtlar gereği 3 saati geçmemesine dikkat edilmelidir.

Yazılı sınav kağıtları (İlk sayfasında her bir soruya verilen puan ve danışman imzalı)

Yeterlilik Sınav Tutanağı (Tüm jüri üyeleri tarafından imzalı)

Yeterlik Sözlü Sınavı 20 Aralık 2021 – 24 Ocak 2022 – Enstitü Salonları

– Mergen ÖYS (DYS000-Yeterlik Sınavı)

Mergen ÖYS ve diğer platformlarda yapılacak sözlü sınav danışman tarafından yürütülecektir.
Tez Önerisi ve Tez İzleme En geç

24 Ocak 2022

– Enstitü Salonları

– Fakülteler

– Mergen ÖYS (TEZ900-0 (Tez önerisi için), TEZ900 (Tez izleme için))

– Zoom vb.

Mergen ÖYS ve diğer platformlarda yapılacak jüriler danışman tarafından yürütülecektir.

 

Tez Önerisi ya da İzleme Tutanağı (Tüm jüri üyeleri tarafından imzalı)

Tez önerisi ve izlemeler için kayıt istenmemektedir.

Savunma En geç

8 Şubat 2022

– Enstitü Salonları

– Mergen ÖYS (TEZ700/900)

 

Mergen ÖYS ve diğer platformlarda yapılacak jüriler danışman tarafından yürütülecektir.

 

Savunma tutanağı (Tüm jüri üyeleri tarafından imzalı)

Jüri ve Enstitü Onay Sayfası (Tüm jüri üyeleri tarafından imzalı)

 

ÖNEMLİ TARİH VE DANIŞMAN İŞLEMLERİ
  Son tarih nedir? Nereye Göndereceğim? Hangi formu kullanacağım?
Yeterlik Sınavları için Jüri Üyesi, Tarih ve Yer belirleme En geç

19 Kasım 2021

 

SBE Doktora Yeterlik Komite Başkanlığı Doktora Yeterlik Komite Başkanlığından gelen form
Yeterlik Yazılı Sınavı İçin Soru Gönderimi Sınav Mergen ÖYS’de yapılacaksa; sınav saatinde

 

Sınav yüz yüze gerçekleşecekse; sınavdan en az 2 iş günü önce SBE’ne

Mergen ÖYS: DYS000-Yeterlik Sınavı içinde sınav saatinde yüklenecektir.

Yüz yüze ise: Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ulaştırılacak.

Not: sosens@anadolu.edu.tr adresine soru gönderilmemelidir.

 

Öğrenci ve danışman bilgilerini, sınav tarih ve saati ile süresini de içeren bir soru formu hazırlanmalıdır.
Tez önerisi, izleme ve savunma jürisi tarih ve yer belirleme   Jüri tarihinden en az 10 iş günü önce.

(Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerektirmektedir)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

EBYS üstünden

Tez önerisi ve İzlemeler için:

TEZ ÖNERİSİ VE TEZ İZLEME DİLEKÇESİ

Savunmalar için:

TEZ TESLİM DİLEKÇESİ

Jüri üyeleri ile ilgili değişiklik talepleri

 

Jüri tarihinden en az 10 iş günü önce.

(Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerektirmektedir)

SBE Anabilim Dalı Başkanlığı (Fakültenin Bölüm Başkanlığı)

 

Değişiklik taleplerinizi içeren kişisel dilekçe.
Jüri tarihi, saati ve yeri ile ilgili değişiklik talepleri

 

Jüri tarihinden en az 10 iş günü önce.

(Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerektirmektedir)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

EBYS üstünden

Değişiklik taleplerinizi içeren kişisel dilekçe.