2020-2021 Güz Dönemi Önemli Tarihler

Enstitümüz programları kapsamında gerçekleştirilecek doktora yeterlik sınavları, doktora tez önerisi ve izlemeleri, yüksek lisans ve doktora savunmaları ile tezsiz yüksek lisans (örgün ve uzaktan) dönem projesi teslim tarihleri aşağıda yer almaktadır.

SON TARİH
Doktora yeterlik sınavları 22 Ocak 2021
Doktora tez önerisi ve izlemeleri 26 Ocak 2021
Yüksek lisans ve doktora savunmaları 5 Şubat 2021
Tezsiz yüksek lisans (örgün ve uzaktan) dönem projesi teslimi 23 Ocak 2021