2021-2022 Güz Dönemi İçin Önemli Tarihler

Enstitümüz programları kapsamında gerçekleştirilecek seminer sunumları, doktora yeterlik sınavları, doktora tez önerisi ve izlemeleri, yüksek lisans ve doktora savunmaları ile tezsiz yüksek lisans (örgün ve uzaktan) dönem projesi son tarihleri aşağıda yer almaktadır.

 

-Seminer Sunumları: 10-14 Ocak 2022

-Doktora yeterlik sınavları: 20 Aralık 2021 – 24 Ocak 2022

-Doktora tez önerisi ve izlemeleri: 24 Ocak 2022 (En Geç)

-Yüksek lisans ve doktora savunmaları: 8 Şubat 2022 (En Geç)

-Tezsiz yüksek lisans (örgün ve uzaktan) dönem projesi teslimi: 24 Ocak 2022 (En Geç)

 

2021-2022 Güz Dönemi doktora yeterlik, tez önerisi/izleme ve savunma jürileri için önemli tarihler ve işlem adımları ile ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.