2020-2021 Bahar Dönemi Yeterlik, Tez Önerisi/İzleme ve Savunma Jürileri İçin Önemli Tarihler ve İşlem Adımları


2020-2021 Bahar Dönemi Yeterlik, Tez Önerisi / İzleme ve Savunma Jürilerinin Çevrimiçi Yapılmasına İlişkin Uygulama Kılavuzu tam metnine ulaşmak için TIKLAYIN!


ÖNEMLİ TARİH VE İŞLEMLER
  Ne Zaman Yapılabilir? Nerede Yapılabilir? Kim Yürütecek? Enstitüye Hangi Evraklar Teslim Edilecek?
Yeterlik Yazılı Sınavı 3 Mayıs – 4 Haziran 2021 · Enstitü Salonları

· Mergen ÖYS (DYS000-Yeterlik Sınavı)

 

 

Mergen ÖYS sisteminde yeterlik yazılı sınavları danışman tarafından başlatılacak ve enstitümüz tarafından yürütülecektir.

Yazılı sınav süresinin sistemsel kısıtlar gereği 3 saati geçmemesine dikkat edilmelidir.

Yazılı sınav kağıtları (İlk sayfasında her bir soruya verilen puan ve danışman imzalı)

Yeterlilik Sınav Tutanağı (Tüm jüri üyeleri tarafından imzalı)

Mergen ÖYS dışında yapılan sözlü sınavlarda kaydın enstitümüze ulaştırılması gereklidir.

Yeterlik Sözlü Sınavı 3 Mayıs – 4 Haziran 2021 Enstitü Salonları

Mergen ÖYS (DYS000-Yeterlik Sınavı)

Zoom vb.

Mergen ÖYS ve diğer platformlarda yapılacak sözlü sınav danışman tarafından yürütülecektir.
Tez Önerisi ve Tez İzleme En geç

4 Haziran 2021

Enstitü Salonları

Fakülteler

Mergen ÖYS (TEZ900-0 (Tez önerisi için), TEZ900 (Tez izleme için))

Zoom vb.

Mergen ÖYS ve diğer platformlarda yapılacak jüriler danışman tarafından yürütülecektir.

 

Tez Önerisi ya da İzleme Tutanağı (Tüm jüri üyeleri tarafından imzalı)

Tez önerisi ve izlemeler için kayıt istenmemektedir.

Savunma En geç

18 Haziran 2021

Enstitü Salonları

Mergen ÖYS (TEZ700/900)

Zoom vb.

 

Mergen ÖYS ve diğer platformlarda yapılacak jüriler danışman tarafından yürütülecektir.

 

Savunma tutanağı (Tüm jüri üyeleri tarafından imzalı)

Jüri ve Enstitü Onay Sayfası (Tüm jüri üyeleri tarafından imzalı)

Mergen ÖYS dışında yapılan savunmalarda kaydın enstitümüze ulaştırılması gereklidir.

 

ÖNEMLİ TARİH VE İŞLEMLER
  Son tarih nedir? Nereye Göndereceğim? Hangi formu kullanacağım?
Yeterlik Sınavları için Jüri Üyesi, Tarih ve Yer belirleme En geç

9 Nisan 2021

 

SBE Anabilim Dalı Başkanlığı (Fakültenin Bölüm Başkanlığı) Bölüm Başkanınızdan gelen form
Yeterlik Yazılı Sınavı İçin Soru Gönderimi Sınav Mergen ÖYS’de yapılacaksa; sınav saatinde

 

Sınav yüz yüze gerçekleşecekse; sınavdan en az 2 iş günü önce SBE’ne

Mergen ÖYS: DYS000-Yeterlik Sınavı içinde sınav saatinde yüklenecektir.

Yüz yüze ise: Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ulaştırılacak.

Not: sosens@anadolu.edu.tr adresine soru gönderilmemelidir.

 

Öğrenci ve danışman bilgilerini, sınav tarih ve saati ile süresini de içeren bir soru formu hazırlanmalıdır.
Tez önerisi, izleme ve savunma jürisi tarih ve yer belirleme   Jüri tarihinden en az 10 iş günü önce.

(Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerektirmektedir)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

EBYS üstünden

Tez önerisi ve İzlemeler için:

TEZ ÖNERİSİ VE TEZ İZLEME DİLEKÇESİ

Savunmalar için:

TEZ TESLİM DİLEKÇESİ

Jüri üyeleri ile ilgili değişiklik talepleri

 

Jüri tarihinden en az 10 iş günü önce.

(Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerektirmektedir)

SBE Anabilim Dalı Başkanlığı (Fakültenin Bölüm Başkanlığı)

 

Değişiklik taleplerinizi içeren kişisel dilekçe.
Jüri tarihi, saati ve yeri ile ilgili değişiklik talepleri

 

Jüri tarihinden en az 10 iş günü önce.

(Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerektirmektedir)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

EBYS üstünden

Değişiklik taleplerinizi içeren kişisel dilekçe.