2020-2021 Bahar Dönemi Seminer Sunumları Takvimi

2020-2021 Öğretim yılı Bahar Dönemi Seminer Dersi alan 391 öğrencinin seminer sunumlarına ilişkin bilgiler SEMİNER TAKVİMİ‘nde yer almaktadır. Seminer sunumları Seminer Dersi Uygulama Esaslarında belirlenen ilkelere göre gerçekleştirilecektir.

Seminer Dersi Uygulama Esasları

SEMİNER TAKVİMİ‘nde listelenen seminer sunumlarına katılmak isteyenler, seminer sunumu yapacak öğrencinin danışman öğretim üyesine katılım taleplerini e-mail ile iletebilirler. Danışman öğretim üyesi, katılım talebinde bulunanları Mergen’de ilgili Seminer Dersine (Gözlemci rolünde) ekleyerek veya Zoom, MS Teams’te oturum linkini paylaşarak seminer sunumlarına davet edebilir.

SEMİNER TAKVİMİ