2020-2021 Bahar Dönemi İçin Önemli Tarihler

Enstitümüz programları kapsamında gerçekleştirilecek seminer sunumları, doktora yeterlik sınavları, doktora tez önerisi ve izlemeleri, yüksek lisans ve doktora savunmaları ile tezsiz yüksek lisans (örgün ve uzaktan) dönem projesi son tarihleri aşağıda yer almaktadır.

 

-Seminer Sunumları: 24-28 Mayıs 2021

-Doktora yeterlik sınavları: 3 Mayıs – 4 Haziran 2021

-Doktora tez önerisi ve izlemeleri: 4 Haziran 2021 (En Geç)

-Yüksek lisans ve doktora savunmaları: 18 Haziran 2021 (En Geç)

-Tezsiz yüksek lisans (örgün ve uzaktan) dönem projesi teslimi: 4 Haziran 2021 (En Geç)

 

2020-2021 Bahar Dönemi yeterlik, tez önerisi/izleme ve savunma jürileri için önemli tarihler ve işlem adımları ile ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.