Jeyhun ALİYEV Doktora Yeterlik Sınavı

28 Mayıs 2018 tarihinde saat: 10:00'da yazılı, saat: 14:00'de sözlü olarak Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılacaktır.
 
Jüri Üyeleri:

  • Prof.Dr.Celil KOPARAL (Danışman)
  • Prof.Dr.Bülent TOKAT (Dumlupınar Üni./KÜTAHYA)
  • Dr.Öğr.Üyesi Didem PAŞAOĞLU BAŞ
  • Dr.Öğr.Üyesi Aslı GEYLAN
  • Dr.Öğr.Üyesi Hakan KARA (Dumlupınar Üni./KÜTAHYA)
Pazartesi, Mayıs 28, 2018 - 10:00