Mesut ÖZEL Doktora Yeterlik Sınavı

25 Mayıs 2018 tarihinde saat: 10:00'da yazılı, saat: 14:00'de sözlü olarak Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılacaktır.
 
Jüri Üyeleri:

  • Prof.Dr.Serap SUĞUR (Danışman)
  • Prof.Dr.İncilay CANGÖZ
  • Prof.Dr.Aylin GÖRGÜN BARAN (Hacettepe Üni./ANKARA)
  • Dr.Öğr.Üyesi Ayşın KOÇAK TURHANOĞLU
  • Dr.Öğr.Üyesi Elif GEZGİN (Çanakkale Onsekiz Mart Üni.)
Cuma, Mayıs 25, 2018 - 10:00