Ömer KUTLU Doktora Tez Jürisi

Ömer KUTLU'nun "Seçmenlerin, Siyasal Katılım Düzeyleri ve Adayın Politik Konumuna(İktidar/Muhalefet) Bağlı Olarak Olumlu/Olumsuz Siyasal Reklamlara ve Reklamın Kaynağına Yönelik Tutumları" adlı doktora  tez jürisi 03 Mayıs 2018 tarihinde saat:11:00'de Sosyal Bilimler Enstitüsünde toplanacaktır.
Jüri Üyeleri:

  • Prof.Dr.Ferruh UZTUĞ (Danışman)
  • Prof.Dr.N.Serdar SEVER
  • Prof.Dr.Gülfidan BARIŞ
  • Prof.Dr.İdil SUHER (Bahçeşehir Üni./İSTANBUL)
  • Dr.Öğr.Üyesi Ezgi EYÜPOĞLU (Maltepe Üni./İSTANBUL)
Perşembe, Mayıs 3, 2018 - 11:00