Çağlar KARADUMAN Doktora Tez Jürisi

Çağlar KARADUMAN'ın "Teknoloji Difüzyonu Bağlamında Toplam Faktör Verimliliğinin Makro Belirleyicilerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği" adlı doktora  tez jürisi 19 Nisan 2018 tarihinde saat:11:00'da Sosyal Bilimler Enstitüsünde toplanacaktır.
 
Jüri Üyeleri:

  • Doç.Dr.Ahmet TİRYAKİ (Danışman)
  • Prof.Dr.Sezgin AÇIKALIN
  • Doç.Dr.M. Oğuz ARSLAN
  • Prof.Dr. Aykut EKİNCİ ( Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi )
  • Dr.Öğr.Üyesi Yavuz YILDIRIM ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Perşembe, Nisan 19, 2018 - 11:00