Dersler/Sınavlar

Enstitümüzde dersler akademik takvimde belirlendiği şekilde yürütülmektedir. Derslere %70 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrenciler arasınavlara akademik takvimde belirtilen haftalarda ders saatlerinde girerler. Final sınav programı ayrıca Enstitü tarafından ilan edilmektedir. Sınavlara mazereti nedeniyle giremeyen öğrencilerin mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü taktirde kendilerine mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavları Akademik Takvimde belirtilen mazeret sınav haftasında yapılır.