Bilimsel Hazırlık Programı

Mezun olduğu lisans/yüksek lisans programı kayıt yaptırmaya hak kazandığı programdan farklı olan öğrencilerin, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda Bilimsel Hazırlık dersleri alması zorunludur. Bilimsel Hazırlık programı 1 öğretim yılı sürer. Bilimsel Hazırlık programında geçirilen süre öğrencinin normal eğitim süresini kısaltmaz ve bilimsel hazırlık programı dersleri öğrencinin not ortalamasına katılmaz. 1 öğretim yılı sonunda Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesindeki başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrencinin ilgili programdan kaydı silinir.