Lisansüstü Eğitime başvuru şartları nelerdir?

Yüksek Lisans

       Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olması,tezli yüksek lisans için en az 2,00/4,00 50,00/100) lisans not ortalamasına sahip olması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya GRE veya GMAT sınavlarından Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen eşdeğer puanı alması ve yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlarda ise Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) veya International English Language Testing System (IELTS) sınavlarının birinden  senato tarafından belirlenen veya eşdeğeri puan veya yüksek lisans bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanların (Almanca Mütercim Tercümanlık gibi) öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 veya eşdeğeri puan alması gerekirl.
Tezsiz Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olması, tezsiz yüksek lisans için en az 2,00/4,00 (50/100) lisans not ortalamasına sahip olması gerekir.

Öğretim dili Türkçe olan tezli yüksek lisans programlarında, adayların başarı notu; ALES puanının % 50’si, lisans ortalamasının % 50'si, öğretim dili yabancı dil olan tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında, adayların başarı notu; ALES puanının % 50’si, lisans ortalamasının % 30'u, yabancı dil puanının yabancı dil puanının % 20'si alınarak hesaplanır.  Başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Gerektiğinde, ilgili anabilim dalının özelliğine bağlı olarak; başvuru alanlarının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara göre dağılımı, yabancı dil puan koşulunun yükseltilmesi ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulunca yapılır. Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjan dahilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından açıklanır.
Tezsiz yüksek lisans programlarında, adayların başarı notu; lisans ortalaması dikkate alınarak hesaplanır. Başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.
 
Doktora

       Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; lisans veya yüksek lisans mezunu olması, lisansa veya yüksek lisansa dayalı başvurularda en az 3.00/4.00 (75/100) lisans veya yüksek lisans not ortalamasına sahip olması, yüksek lisansa dayalı başvurularda ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 70 standart puan veya lisansa dayalı başvurularda ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 80 standart puan veya GRE veya GMAT sınavlarından Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen eşdeğer puanı alması ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), TOEFL veya IELTS sınavlarından birinden en az 55 veya eşdeğeri puan alması gerekir. Doktora bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan adaylar, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 veya eşdeğeri, öğrenim görecekleri yabancı dil dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen diğer dillerden birinden en az 60 veya eşdeğeri puan almaları gerekmektedir.

       Adayların başarı notu; ALES puanının % 50’si, mezuniyeti not ortalamasının %30'u, yabancı dil puanının % 20'si  alınarak hesaplanır. Doktora bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan adaylarda, öğrenim görecekleri yabancı dil dışındaki dil puanı dikkate alınır. Başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Gerektiğinde ilgili anabilim dalının özelliğine bağlı olarak; başvuru alanlarının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara göre dağılımı, yabancı dil puan koşulunun yükseltilmesi ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulunca yapılır. Doktora programlarına ilan edilen kontenjan dahilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından açıklanır.