2018-2019 BAHAR DÖNEMİ DANIŞMAN ATANACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi itibariyle kendilerine seminer/ tez / dönem projesi danışmanı atanacak aşağıdaki listede isimleri yazılı Enstitümüz öğrencilerinin, ilgli anabilim dalı başkanlıklarına çalışmak istedikleri tez danışmanı ile ilgili dilekçelerini 19 Aralık 2018 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir. Dilekçe örneği aşağıda sunulmuştur.

 

Not: Dilekçe veren öğrencilerin talepleri anabilim dalı başkanlıklarınca incelenecek olup uygun bulunması durumunda talep ettikleri öğretim üyesi atanacaktır.