7143 SAYILI AF KANUNU DUYURUSU

18/05/2018 Tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren; daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerin öğrenimlerine geri dönebileceğine ilişkin 7143 sayılı Kanun’un 15. Maddesine eklenen Geçici 78. Madde gereği, Enstitümüzden ilişiği kesilmiş olan öğrencilerin, ekteki dilekçeyi doldurarak şahsen ya da posta yoluyla Enstitümüz Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. 18 Eylül 2018 tarihinden sonra ulaşacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak olup başvuru hakkı kaybedilmiş sayılacaktır (Askerlik görevini yapmakta olanlar hariç).
 
 
BAŞVURU SÜRECİ VE İSTENECEK BELGELER:
 
BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ:
Başvuru Tarihi                                          : 18 Mayıs – 18 Eylül 2018
Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı            : 20 Eylül 2018
Kayıt Tarihi                                               : 21 Eylül 2018
 
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:

  1. Başvuru Formu
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet Üzerinden Alınabilir)
  4. Askerlik Durum Belgesi
  5. Transkript (Enstitü Öğrenci İşlerinden Temin Edilebilir)
  6. Ders İçerikleri (Enstitü Öğrenci İşlerinden Temin Edilebilir)
  7. Son Altı Ay İçinde Çekilmiş 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  8. Soyadı Değişenler İçin Değişiklik Belgesi (Aile Cüzdanı, Mahkeme Kararı)