Tez Danışmanı Tercih Dilekçesi

Yüksek lisans derslerini tamamlayan yüksek lisans öğrencileri ve doktora derslerini tamamlayan doktora

öğrencilerinden henüz kendisine danışman atanmamış olanların danışman atamalarının yapılabilmesi için

bu dilekçeyi doldurarak anabilim dalı başkanlıklarına vermeleri gerekmektedir. Dilekçeye ulaşmak için tıklayınız.