Graduate Programs - NCTR

KKTC- İŞLETME YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 1. PROGRAMA BAŞVURU KOŞULLARI

 Programa başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olması, en az 2,00/4,00 (50/100) lisans not ortalamasına sahip olması, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya uluslararası sınavlardan olan GRE veya GMAT sınavlarından Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen eşdeğer puanı alması başvuru yapabilmesi için yeterlidir.
2. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 Programa başvuran adayların başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans ortalamasının %25’i ve varsa yabancı dil puanının %25’i alınarak hesaplanır.
3. PROGRAMA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

a. Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam zorunludur. İlgili Yönetmeliğe göre, derslerin en az %70 ine devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar.

b. Bu program süresince öğrenciler toplam 13 ders ve dönem projesinden sorumlu olacaktır. Üç dönem sürecek bu programda alınacak dersler şunlardır:

1.Dönem: 2010/2011 Öğretim Yılı Bahar Dönemi

 

1-Yönetim Ekonomisi

2-Finansal Muhasebe
3-İşletme Yönetimi ve Örgütsel Tasarım
4- Pazarlama Yönetimi

5- Seçmeli Ders

 FİNAL:
2. Dönem: 2011/2012 Öğretim Yılı Güz Dönemi

 6-Karar Alma Yöntemleri
7-Finansal Yönetim
8-Maliyet Yönetimi
9-Liderlik Geliştirme

10-Seçmeli Ders

 FİNAL 

3. Dönem: 2011/2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi

 

11-Stratejik Yönetim

12-İnovasyon ve Girişimcilik

13- Seçmeli Ders

 FİNAL:
Dönem Projesi

c. Üniversitemizce gerçekleştirilecek programda tüm dersler Türkiye den gelen, Anadolu Üniversitesi nin öğretim elemanlarınca yürütülecektir. Derslerin ara sınavları öğretim elemanınca ders devam ederken gerçekleştirilecek; dönem sonu sınavları (finaller) ise ayrı bir sınav haftasında, öğrencilere bildirilecek program çerçevesinde ve dönem sonunda yapılacaktır. Program çerçevesinde tüm sınavlar (ve gerekirse mazeretleri) Lefkoşa da gerçekleştirilecektir. Öğrenciler kişisel programlarını buna göre ayarlamalıdır.

d. Programa kaydolmakla öğrenciler Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi olmakta ve Anadolu Üniversitesi nce tanınan Kütüphane, diğer (öğrenci indirimleri gibi) tüm imkanlardan yararlanma olanağına kavuşmaktadırlar. Anadolu Üniversitesi, öğrencilerine bir öğrenci kimliği verecektir.

e. Programın sonunda verilecek MBA Diploması uluslararası geçerliliği olan bir diplomadır.

4. İLETİŞİM

Programın işleyişi ve derslerle ilgili olarak tüm sorular Anadolu Üniversitesi AÖF Lefkoşa Büro Yöneticisi Öğr.Grv.K.Tarık BEİDOĞLU na sorulabilir. Sosyal Bilimler Enstitüsü ne ilişkin ayrıntılı bilgiler http://www.sosbilens.anadolu.edu.tr adresinde yer almaktadır. Telefonla ulaşmak isteyenler için telefon numaraları şöyledir:
- Sosyal Bilimler Enstitüsü: +90-222-3350895            
- Lefkoşa Bürosu: 392 227 87 86-Bedrettin Demirel Cd. No: 101 Lefkoşa